GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
1939-09-08
De Reformatie
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Waarheid en verbeelding. Rudolf van Reest: Het Verloren Vaderland. Uitg. Bosch & Keuning N.V., Baarn.• Er is een tijd geweest, waarin velen aan liet woord roman, de beteelcenis van onwaar, ge- .t'anlascerd verhaal verbonden. Zij stelden die on- •waarliei ...

De Reformatie
H. S.
1048 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

De verbijstering van den geloovige over de wegen Gods. HEEFT GOD VERGETEN GENADIG TE ZIJN? Dat staat in den Bijbel!Als een directeur van een evangeHsatie-lioortje zich aan zulk een uitspraak schuldig maakte, zouden wij hem in zijn functie op staanden voet sc ...

De Reformatie
N. B.
639 woorden
MUZIKALE KRONIEK

MUZIKALE KRONIEK

Het psalmgezang in onzen eeredienst. Dat op kerkelijke feestdagen het lied ter eer© van God nog spontaner dan anders uit de keel opwelt, hebben millioenen kerkgangers reeds ervaren. Want nog meer dan in het luisteren en offeren spreekt in het psalmzingen in den eer ...

De Reformatie
Mr A. BOUMAN.
1023 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Onze organisten en de eeredienst. Het maandblad „Organist en Eeredienst" geeft een artikel „De chaos in onze Gezangen-melodieën", waarin D. W. L. Milo zeer behartiglngswaardige opmerkingen maakt over onze gezangen-melodieën. Maar hij lieelt ook te klagen over een s ...

De Reformatie
X.
665 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

„Ik wou dat vader mü vroeger een beetje beter aangepakt had".Wij kunnen er ons in verheugen, dat de menschheid voortdurend bezig is, opvoechng en onderwijs van de jeugdige menschheid te verbeteren, maar wij mogen geen oogenblik vergeten, dat ieder, die daarbij aan het woord komt, zich laat ...

De Reformatie
G. MEIMA.
809 woorden
Moeilijke dagen.

Moeilijke dagen.

De dagen, die wij nu beleven, zijn van een ontroerendeu ernst.In Polen wordt verwoed gevochten. Al de hiilpmiddelen, die de moderne techniek aan den oorlog heeft verschaft, zijn d'aar in actie gezet.De machüge mogendheden van Europa zijn in oorlogstoestand.Vlak bij onze grenz ...

De Reformatie
D. v. D.
1180 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

W. Laatsman: „De Stoefer". H. A. van Bottenburg N.V. — Amsterdam.Een heel sympathiek verhaal uit Vlaanderen heeft Laatsman, reeds bekend om zijn Sloeberke Slob, hier gegeven. Hij toont zich niet slechts een kennen van volk en taal, maar hij heeft zijn volk lief en uit dat in de deernis met ...

De Reformatie
H. S.
227 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Guide de Brés en de bisschop van Atrecht. I. Het vorig jaar gaf ik in „De Reformatie" een overzicht van de historie van het martelaarschap van Guido de Brés en de vertaling van eenige troostbrieven. Thans wordt geboden het verhaal va ...

De Reformatie
TH. DELLEMAN.
2197 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

„Het koninkrijk Gods en de koninkrijken der aarde." (Art. 36.) VI. Hedendaagsche opmerkingen over art. 36. De fouten die aan art. 36 kleven liggen op del doorgaande lijn, die, zoo-als we zagen, bij' Au ...

De Reformatie
H. J. W.
1952 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

„Kennis” en kerkgemeenschap. Paulus handhaafde met grooten nadruk het gezag der Schrift, en Vroeg van de „intellectueele" Christenen in Corinthe, dat ze met al hun opvattingen, met hun theorieën en sysletaen zich zouden houden aan de Schrift. Om hen daartoe te bewe ...

De Reformatie
B. H.
947 woorden
van 2