GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

EVEN PARKEEREN.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

EVEN PARKEEREN.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Levenshouding.

Vriend, gij zijt een koning! Het is waar, zoo op het oog hebt gij daar niet veel van. Gij hebt een lap op uw schoen en draagt een oonfectie-pakje van vijfHen-twinlig pop. Ook sloft uw .gang een weinig, want gij hebt stoer aangepakt in uw leven. Daar ligt soms een moede blik in uw oogen, een zorgelijke trek plooit zioh om uw mond.

Sommigen beweren, dat gij tot een tijdperk behoort, dal onherroepelijk voorbij is. Doclil de genadige Beschikker van uw lotl betuigt, dat Hij u een eeuwig regiment heeft toebedeeld. Als de ure van de lieden dezer wereld voorbij is, als hmi zestig minuten zijn omgetikt, gaat gij van uw motorscheepje, uw boerderij, uw winkeltje, van uw kantoorkruk naar den troon.

Dezer "dagen heb ik nog eens een veelurige boottocht gemaakt over de breede Zaan. Vreugden van Holland heb ik gesmaakt in den besten zin van het woord. De dagen van ouds rezen voor mij op. Ik zag weer de bedrijvig wiekende molens, ik zag de boeren door het water schieten in hun ranke jol, ik hoorde het geklop der breeuwhamers op de scheepstimmerwerven, ik zag de schepen laveeren over het watervlak. Ik zag u weer wandelen, volk van Holland, uw pittigen, verzekerden gang. Ik hoorde uit uw groene huisjes, waar kinderrijke gezinnen om do geverfde tafel zaten, de psalmen des geloofs opklinken. Gij hebt in houten huisjes en oj) geteerde sohteepjes gewoond en geloofd, dat gij gasten en vreemdelingen op de aarde waart.

Bilderdijk, die zijn volk en vaderland zoo vurig liefhad, ook al had het htem niet lief, heeft het mede van u gezongen:

Geen volle schatkist maakt den koning. Geen statiehemel boven 't hoofd. Geen purper, pracht- of praalvertooning. Geen schitt'ring, die den dag verdooft. Hij, hij alleen, mag koning heeten. Wiens ziel zich opheft boven 't Lot, Die, onbezoedeld van geweten. Geen and'ren Meester eert dan God.

In de nieuwere psychologie, waarvan gij geen kennis droegt — gij zoudt dat gewiewel era gewauwel ook niet hebben verdragen! — heeft men u als koning afgezet en van u een slachtoffer gemaakt van allerlei onbewuste driften. Gij wist beter dan zij het meent te weten van de boosheid uwer natuur, waarvan geen zielkunde de diepte oit heeft gepeild. Maar gij liet u den schepter niet ontwringen, welke God u om uws Heeren Christus'wil genadiglijk had verleend. In uw houten bedehuizen, onder het scliijnsel van uw olielampen, hebt gij het beleden: Waarom wordt gij een Christen genaamd? Opdat ik dapperlijk tegen de zonde zou strijden eia hiernamaals met Hem over alle schepselen zou regeeren! Dan strektet gij uw rug, die gebogen was onder zwaren arbeid, en uw zware stemmen vereenigden zich met de welluidende, heldere stemmen van uw kinderrijke vi'ouwen: Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d'eerkroon dragen!

Het kon gebeuren, dat er bij die klanken, die opbruischten tegen het lage dak van uw kleine kerkje, een traan vloeide langs uw gebruinde wang. Het jubelde in uw hart: O, blij vooruitzieht, dat mij streelt!

Koningen hebben het niet steeds gemakkelijk op aarde. Als het hun niet langer goedgaat, verliezen zij de gunst der menschen. Dan moet David naar Adullam, dan wordt hij verraden door de inwoners van Kehila, dan willen de Zifieten hem uitleveren aan Saul. Zulke tribulaüën zijn noodig! Zie, soms raakt gij te sterk gehecht aan uw landschap, aan de vrije wateren uwer rivier, aan den wind, die klappert in het zeil van uw tjalken, aan de balen en vaten van uw nederig bedrijf, waarin uw bezige geest zijn werkzaamheid vond. Dan neemt God voor een wijle de genieting, daarvan — en ook deze is schoon in zijn tijd — weg, opdat gij te sterker verlangen zoudt naar dat onbewegelijk koninkrijk, dat voor u is weggelegd van vóór de grondlegging der wereld. Dan moet gij hooger leeren mikken dan naar uw zijden pet of zelfs uw hoogen hoed, dan moet gij leeren verwachten naar de kroon, door Gods zegenvolle handen voor u geslepen. En in den naclit heft gij uw psalmen aan: 'kZal Zijn lof zelfs in den nacht, zingen, daar ik Hem verwacht!

Vriend, gij zijt een Koning! Een koning bij de gratie Gods.

N. B*.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 augustus 1940

De Reformatie | 8 Pagina's

EVEN PARKEEREN.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 augustus 1940

De Reformatie | 8 Pagina's