GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

15 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1940-08-09
Wegens Synodevergadering deze

Wegens Synodevergadering deze

Wegens Synodevergadering deze week geen Cate-chismusbijlage. ...

9 augustus 1940
De Reformatie
K. S.
6 woorden
Een Koning Saul.

Een Koning Saul.

Elen koning Saul, van dootvyanden bestreên, Toogh buiten 't leger 's nachts naer 's lants • [waerzeghster heen.Op dat ze een' geest verwekte, om uit zijn' ment [te hoerenWat lot hem 's andren daeghs van boven was [beschoren.Zy wekte Samuel, een' ouden godtsprofeet. Die uit de ...

9 augustus 1940
De Reformatie
JOOST VAN DEN VONDEL
116 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

.Ontvangen van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria". III. C. De leer der Heilige ScWrift Wanneer wij ons gaan bezighouden met het getuigenis van de Heilige Schrift, dan komt de vraag naar boven, of dat getuigenis iDe ...

9 augustus 1940
De Reformatie
K. M.
1812 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Een energie van dwaling. Erasmus, de humanist, heeft in zijn „De Lof der Zotlieid" zijn speelsdie pon ook in den bijbel allerlei plaatsen doen aanstreepen, als geschikt voor zijn elegant „betoog", dat in deze vreemde wereld de zotheid, de dwaasheid, den hoogsten lo ...

9 augustus 1940
De Reformatie
K. S.
1139 woorden
KERKELUKIJK LEVEN

KERKELUKIJK LEVEN

„OP DE GRENS VAN TWEE WERELDEN". (II.) Sedert v/e ons vorig artikel schreven, is de bespreking van ons onderwerp ons wèl vergemakkelijkt.We merkten n.l. op, dat we wel het een en ander meenden te weten van de manier, waarop de actiedr Colijn was doodgeloopen ...

9 augustus 1940
De Reformatie
K. S.
D.
4950 woorden
CORRESPONDENTIE.

CORRESPONDENTIE.

Tot onze spijt moeten we, in antwoord op de zeer vele aanvragen, mededeelen, dat van de Juni-nvuamers en van de nummers van 5, 12 en 19 Juli geen exemplaren meer beschikbaar zijn. ...

9 augustus 1940
De Reformatie
29 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Levenshouding. Vriend, gij zijt een koning! Het is waar, zoo op het oog hebt gij daar niet veel van. Gij hebt een lap op uw schoen en draagt een oonfectie-pakje van vijfHen-twinlig pop. Ook sloft uw .gang een weinig, want gij hebt stoer aangepakt in uw leven. Daar ...

9 augustus 1940
De Reformatie
N. B.
691 woorden
POPULAIR-WETEN-SCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETEN-SCHAPPELIJKE SCHETSEN

Voetsporen Gods. V. Wat is het beeld van Maria Magdalena, door Donatello gemaakt, aangrijpend mooi en wat is de koepel bij ontstoken licht schitterend in glanzende pracht van uiterst teer en schoon mozaiek. Bezienswaardig is ook de r ...

9 augustus 1940
De Reformatie
D. KRIJGER.
1894 woorden
Aan onze Lezers

Aan onze Lezers

De groote waardeering voor ons blad, waarvan men van alle zijden blijk geeft, doet ons goed.Mogen we U nu verzoeken, deze waardeering óók met een daad te doen blijken? Geef óns Uw geboorte-, verlovings-, huwelijks- en overlijdensadvertenties ter plaatsing in „De Reformatie"!„ ...

9 augustus 1940
De Reformatie
DE UITGEVERS.
74 woorden
ADRESVERANDERINGEN.

ADRESVERANDERINGEN.

Mogen we onzen abonné's vriendelijk verzoeken, hun adresveranderingen tijdig in te zenden? Wanneer deze na Woensdagmorgen in ons bezit komen, kan de adresband van diezelfde week niet meer veranderd worden, en bestaat er groote kans, dat het niunmer niet (of niet tijdig) in het bezit van den geadr ...

9 augustus 1940
De Reformatie
DE ADMINISTRATIE.
50 woorden
van 2