GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

PSALM 103.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PSALM 103.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

(Vertaling N.B.G.)

Loof, loof den HEER —• zijn heil'gen naam zij [d'eere, en al wat in mij is, o loof den HEERE, die al uw ongerechtigheid vergeeft, vergeet geen weldaad, die Hij heeft bewezen, van alle krankheid zal Hij u genezen, verlossen van de groeve, dat gij leeft.

Hij kroont u met zijn goedertierenheden, . Hij zal u met barmhartigheid bekleeden, die met het goed' uw ziel verzadigd heeft. Mijn ziel zal 's HEEREN grooten naam verhoogen, die 't leven, tot den ouderdom gebogen, een nieuwe jeugd als van e.en arend geeft.

De HEERE, die u aan den dood ontrukte •— Hij doet gerechtigheid aan de verdrukten en Mozes maakte Hij zijn weg bekend. Hij toonde Isrels kinderen zijn daden, barmhartig is de HEERE, vol genade. Hij, die in gunst ons lot lankmoedig wendt i).

Niet altoos zal de HEERE met ons strijden, niet eeuwig zal Hij toornen, dat wij lijden; Hij doet ons niet naar onze zond' en kwaad, vergeldt ons niet naar 't onrecht, dat wij deden, maar machtig zijn zijn goedertierenheden, zoo hoog als boven d' aard de hemel staat.

Zijn goedertierenheid zal ons vertroosten ^), Zoover het West verwijderd is van 't Oosten, heeft Hij ons overtreden weggedaan. De HEER' ontfermt zich over wie Hem vreezen, gelijk een vader zal Hij voor hen wezen, als zij tot Hem, hun God en toevlucht gaan^).

Zijn goedertierenheid is rijk en machtig en dat wij stof zijn is de HEER gedachtig. Hij kent het zwakke maaksel van zijn kind. De sterveling — als 't gras zijn al zijn dagen, een bloem des velds •— wie zal haar plaats nog als zij verdord is in den zomerwind? [vragen

In eeuwigheid zal over wie Hem vreezen de goedertierenheid des HEEREN wezen en voor kindskind'ren zijn genad' en recht, voor hen, die al de dagen hunner jaren ^) 't verbond m'et Hem behouden en bewaren, en blijde doen wat Zijn bevel hun zegt.

Des HEEREN troon is boven 't aardsch gewemel in eeuwigheid gevestigd in den hemel"), zijn koningschap heerscht over 't wereldrond, hooft, eng'len, sterke helden, looft den HEERE, gij, die zijn woord volvoert, die met begeeren blijft luist'ren naar het spreken van zijn mond.

Looft, looft den HEERE, al zijn legermachten. Zij, die Hem dienen en zijn wil volbrachten •— dat zij Hem loven nu en t' allen tijd! Looft, al zijn werken, looft uw God en HEERE. aan alle plaatsen, waar Hij wil regeeren. Loof, loof den HEER, mijn ziel, in eeuwigheid! 6)


1) Ps. 126:4.

2) Ps. 119 : 76.

3) Spr. 14:26.

3) Spr. 14:26. V Ps. 90 : 10.

5) Ps. 45 : 7.

6) Ps. 30 : 13.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 20 januari 1951

De Reformatie | 8 Pagina's

PSALM 103.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 20 januari 1951

De Reformatie | 8 Pagina's