GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

15 resultaten
Filteren
van 2
1951-01-20
De Reformatie
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

UnevenAmice frater, Komt Nietzsche's profetie van het nihilisme, dat voor Europa onvermijdelijk het gevolg moet zijn vanzijn afdwalingen, meer en meer in vervulling? Daar is nog altijd het optimistisch humanisme, soms christelijk gekleurd, dat zelfs van een nieuwe schoone toekomst s ...

20 januari 1951
De Reformatie
MARNIX
1879 woorden
Is Europeesche Federatievorming raadzaam?

Is Europeesche Federatievorming raadzaam?

(VII) § 3. EUROPEESCHE EENHEID EN EUROPEESCH HERSTEL. In het voorgaande hebben we laten zien, dat het doel en de achtergrond van de Amerikaansche politiek verschilt van het doel van de Europeesche politiek. Wel zeggen Amerika en Euro ...

20 januari 1951
De Reformatie
Dr A. J. VERBRUGH
1550 woorden
Wel geboren uit Israël maar niet geloovend als Israël

Wel geboren uit Israël maar niet geloovend als Israël

(I) Meermalen spreekt Paulus in zijn brieven over de Joden, zijn broeders naar het vleesch.Als hij dat doet neemt hij geen blad voor den mond! De Joden, zoo schrijft hij aan de Thessalonicenzen, hebben den Heere Jezus gedood juist zooals ze dat vroeger de pr ...

20 januari 1951
De Reformatie
C. V.
1249 woorden
PSALM 103.

PSALM 103.

(Vertaling N.B.G.)Loof, loof den HEER —• zijn heil'gen naam zij [d'eere, en al wat in mij is, o loof den HEERE, die al uw ongerechtigheid vergeeft, vergeet geen weldaad, die Hij heeft bewezen, van alle krankheid zal Hij u genezen, verlossen van de groeve, dat gij leeft.Hij kroont u ...

20 januari 1951
De Reformatie
A. v. B.
415 woorden
RECTIFICATIE.

RECTIFICATIE.

Inhet verslag van de receptie ter gelegenheid van Prof. Schilder's zestigsten verjaardag (De Ref., 23 Dec. '50) wordt gesproken van den voorzitter van het comité-Wormerveer. Dit is niet geheel juist. Het comité was gevormd in Krommenie, voorzitter van dat comité was de heer Koene uit Wormerveer. ...

20 januari 1951
De Reformatie
REDACTIE
63 woorden
Het gevaar van „de machtsorganisatie”

Het gevaar van „de machtsorganisatie”

Onder ons komt de vraag weer op: moeten we een nieuwe mdcht probeeren te worden? B.v. een politieke? Een inScht, een mvloedssïeer, waarmee b.v. de overheid — die zich overigens vaak vergist, en dat pas na 100 jaar ontdekt (1834—1934!) — rekent, en die zij b.v. voor een „lintjes-distributie" Ln aa ...

20 januari 1951
De Reformatie
K. S.
1204 woorden
Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

(VI) IV. NAZARETH EN BETHLEHEM. Ongeveer drie m.aanden is Maria bij Zacharias en Elisabeth gebleven., Er is verschil van meening of zij de geboorte van Johannes heeft afgewacht. Godet meent van wel. „Hoe zou men de uitdrukking drie m ...

20 januari 1951
De Reformatie
K. MEIMA
1173 woorden
Proceskosten studentencorps

Proceskosten studentencorps

Na onze voorgaande verantwoording is nog In vriendelijken dank ontvangen door bemiddeling van den boekhouder der kerk van Leek f 16.72, collecte voor het bekende doel; van J. t. H. te T. f2.—; van , , Belijden en Beleven" te Meppel f3.25 (collecte' 7 Jan. 1951); door prof. Veenhof, collecte uit W ...

20 januari 1951
De Reformatie
K. S.
87 woorden
Bestrijding gehandhaafd

Bestrijding gehandhaafd

(II) De heer Amelink, zijn critiek op ons artikel in het Jubileumnummer vervolgende, beticht ons van onwaarheid bij onze bewering, dat, wanneer men, ook bij het C.N.V., rept van Christelijke beginselen, men volstaat met een summiere verwijzing naar die beginselen, ...

20 januari 1951
De Reformatie
P. GROEN
1674 woorden
Aangaande mij en mijn huis

Aangaande mij en mijn huis

Wat staat dat er toch eenvoudig; als iets heel gewoons; zoo is het nu eenmaal in de wereld, zooals we dat meermalen in de Schrift aantreffen; het bloot constateeren van een alledaagsch feit.„En Habel werd een schaapherder en Kaïn werd een landbouwer.", , En er was een zeker rijk man ...

20 januari 1951
De Reformatie
HUISMAN
975 woorden
van 2