GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

27 resultaten
Filteren
van 3
A. v. B.
Psalm 13

Psalm 13

Vertaling N.B.G. Hoe lang, o HERE, nog dit leed? Hoe lang, nu Gij me aldoor vergeet, blijjt mij uw aangezicht verborgen? Hoe lang nog leeft mijn ziel in zorgen, mijn hart in kommer, dag aan dag? Hoe lang nog onder 's vijands spot? Aanschouw het toch, o HEER, ...

De Reformatie
A. v. B.
99 woorden
Pralm 12: 6-9

Pralm 12: 6-9

Vertaling N.B.G.Ik maak mij op, nu kom Ik, zegt de HERE, om, hem, die in verdrukking Mij verwacht, 't gerucht der armen zal in lof verkeren; Ik stel in veiligheid, wie daarnaar smacht.Wie schat des HEREN zuiver woord naar waarde? Gedegen zilver is het, duur metaal, gereinigd in een ...

De Reformatie
A. v. B.
93 woorden
Psalm 12 : 1-5

Psalm 12 : 1-5

Vertaling N.B.G. Help, HERE, toch, want nergens zijn meer vromen, schaars de getrouwen, die 'k bij mensen vond. Vals spreken zij tot wie zjj tegenkomen hun duhhelhdrtig woord met gladden mond.Kom alle gladde lippen, HEER', verdelgen en alle tong, die. eigen ...

De Reformatie
A. v. B.
64 woorden
Pralm 8 : 6—10

Pralm 8 : 6—10

Vertaling N.B.G.Toch hebt Gij hijna goddelijk hem geschapen. Ge omkranst met eer en luister hem de slapen, Gij, die hem over alles heersen doet, legt uwer handen werken aan zijn voet: de wilde dieren, schaap en rund tezamen — hij is hun heer en noemt ze elk bij name, de vogels, al w ...

De Reformatie
A. v. B.
98 woorden
Psalmen

Psalmen

Nu ons de eer te beurt valt, dat wij naar „Reformatorische" gewoonte de twee bundels verzen mogen aankondigen, waarvan de inhoud bij stukjes en beetjes sinds 1947 In deze kolommen een plaats vond, willen we graag allereerst vaststellen, wat deze bundels niet zijn. Zulks om een voor de hand liggen ...

De Reformatie
A. v. B.
1034 woorden
Jesaja 5 : 1—7

Jesaja 5 : 1—7

(Staten-vertaling)Nu zal ik van mijn vriend en van zijn wijngaard [zingen, die heerlijk op een rijken heuvel is gelegen. Ziet: edelwingerd plantte hij er allerwegen, de steenen groef hij uit, een haag kwam hem [t'omringen Een toren liet hij in dien vrucht'bren wijngaard [bouwen, een persku ...

De Reformatie
A. v. B.
224 woorden
EXODUS 15 : 13—18, 21.

EXODUS 15 : 13—18, 21.

Gij brengt dit volk, o groote Koning in vrede naar Uw heil'ge woning, naar 't land, dat Gij U hebt verkoren. Die Gij verlost hebt en bevrijd, hebt Gij, O HEER', in gunst geleid. De volken sidd'ren daar zij 't hóoren.Hoe vrees'lijk zijt G' in lofgezangen! De volken zijn door schrik bevangen ...

De Reformatie
A. v. B.
193 woorden
EXODUS 15:8—12.

EXODUS 15:8—12.

Uw adem liet de waat'ren wijken. Wie is als Gij, wie Uw gelijke, o, HEERE, onder al de goden? De stroomen stonden door Uw wil in 't hart der zee als m.uren stil, de golven deden Uw geboden.De vijand zeide: „Ik zal hen jagen, ik doe met hen al mijn behagen. Ik trek mijn zwaard, dat ze allen ...

De Reformatie
A. v. B.
123 woorden
DEUTERONOMIUM 32 : 13b—20.

DEUTERONOMIUM 32 : 13b—20.

(Staten-vertaling)Den vollen oogst der velden mocht hij eten en honing winnen uit de harde rots, 't gesteente heeft hem olie toegemeten, de rijkdom van zijn kudden was zijn trots. De schapen, die in 't vruchtbaar Basan weiden, de zwaarste tarwe heeft God hem geschonken, in melk en druiven ...

De Reformatie
A. v. B.
199 woorden
DEUTERONOMIUM 32 : 1—5.

DEUTERONOMIUM 32 : 1—5.

Staten-vertaling.Neig; hemel, nu ik spreken zal, de ooren, gij aarde, hoor de woorden van mijn mond. Mijn leer druip' als een regen in de voren, mijn spreken zij een dauw op dorren grond, als frissche regens, die de weiden drenken, als droppels, dat de droge akkers juichen.Den groot ...

De Reformatie
A. v. B.
134 woorden
van 3