GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Met verkorting uit het Kerkblad van 5 Maart.

DEP. CORR. MET DE OVERHEID.

L. s.

Deputaten van de Gereformeerde kerken voor de Correspondentie met de Hooge Overheid herinneren bij dezen de kerkeraden aan hetgeen zij in verband met het besluit der Generale Synode van Middelburg hebben bericht in het naast voorafgaande Kerkblad\)t\x€sk€i\]\i de noodzakelijkheid.^ dat door of voor de diaconie worde voldaan aan art. 7 der Armenwet.

Voorts geven zij, nu het hun gebleken is, dat de eerste jaargangen van het Kerkblad maar weinig bekend zijn geworden bij de kerkeraden — nogmaals het concept, dat in hoofdzaak moet gevolgd, wanneer de kerkeraad zijne kerk wettig bij de Hooge Regeering wil bekend doen worden.

a. Door den kerkeraad dient dan het volgende adres, op zegel., opgezonden te worden: Aan Hare Majesteit de Koningin Weduwe Regentes.

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen de kerkeraad van de Gereformeerde kerk te ,

dat hij onder leiding en medewerking der Gereformeerde Classis van , te dezer plaatse gekozen en opgetreden is, om de Gereformeerde kerk [weer] openbaar te doen worden;

dat hij te dien tijde in zijne vergadering

[met geheele terzijdestelling van de in 1816 opgelegde organisatie en van alle daaruit voortgevloeide reglementen en bepalingen] voor de kerk te......

[weer] aanvaard heeft de [oude en nimmer afgeschafte] Gereformeerde kerkenordening, laatstelijk vastgesteld in den jarc 1619 door de Nationale Synode van Dordrecht, met de uitzonderingen, vastgesteld door de Generale Synode van de Gereformeerde kerken in Nederland, den 17en Juni 1892 te Amsterdam vergaderd;

dat zijne kerk dienovereenkomstig nu geconstitueerd is als de Gereformeerde kerk te , en thans in ée'nzelfde kerkverband leeft met alle Gereformeerde kerken, op de bedoelde Generale Synode te Amsterdam vertegenwoordigd en vermeld op de lijst, die door deze Synode bij missive van 17 Juni 1892 aan de Regeering is overlegd.

Hiermede zijne kerk in de hooge bescherming der Overheid, bij de Grondwet ook haar gewaarborgd, aanbevelende, biedt hij Uwe Majesteit, onder toebidding van de genade van Jezus Christus - zijne eerbiedige hulde.

den V Welk doende de kerkeraad van de Gereformeerde kerk te ... . (Namen van de leden van den kerkeraad; eerst ouderlingen., dan diakenen., met aanwijzing daarvan achter den naam.) Consulent.

Aanm. De woorden tusschen de vierkante haakjes geplaatst [ ] kunnen, naar verkiezing, weggelaten worden.

Namens Deputafen voornoemd. M, NOORDTZIJ. Scriba.

Kampen., I Maart 1897.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 maart 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 maart 1897

De Heraut | 4 Pagina's