GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

28 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1897-03-07
De Martelaren.

De Martelaren.

CCXXXIV. BARTLET GREEN. Thomas Witlé is te Londen niet alléén verbrand, gelijk wij een vorig maal zagen. Met hem stierven nog 6 anderen. Onder dezen waren ook twee vrouwen, een reeds wel bedaagd, van Soutliwark afkomstig, en de ander ...

7 maart 1897
De Heraut
DE GAAY FORTMAN
976 woorden
Van de gemeene Gratie.

Van de gemeene Gratie.

TWEEDE STUK. XXIII. Om in de bedeeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is en dat op de aarde is. Ef. I : 10. Zal in het nieuw Jeruzalem ...

7 maart 1897
De Heraut
3588 woorden
„Een broeder ban een doorbrenger.”

„Een broeder ban een doorbrenger.”

Ook die zich slap aanstelt in zijn werk, die is een broeder van eenen doorbrenger. Spreuk. 18:9. Twijfehucht, ^ zegt een Oostersche spreuk uit oude dagen, wier waarheid aan het einde onzer negentiende eeuw nog onversleten is, itwijfelzucht is een zusje van sondeP E ...

7 maart 1897
De Heraut
1902 woorden
Register op E VOTO.

Register op E VOTO.

Er is een naam-, zaak-en tekstreg\s\Qt op de vier Deelen van E Voto in gereedheid gebracht, dat voor de premie-iuteekenaren op dit werk verkrijgbaar wordt gesteld tegen den prijs van vijf en zeventig cents. Voor de overige koopers van E Voto tegen den prijs van een gulden vijf en twintig cents. ...

7 maart 1897
De Heraut
188 woorden
Oud-Beierland.

Oud-Beierland.

Amsterdam, 5 Maart 1897.Met opzet onthielden we ons te zijner tijd van een oordeel over de quaestie van Oud-Beierland, tot tijd en wijle het vonnis zelf ons onder de oogen zou zijn gekomen.Ons vorig nummer heeft dat vonnis opgenomen, en het mag uit dien hoofde bij onze lezers thans ...

7 maart 1897
De Heraut
1923 woorden
Zendingsterrein.

Zendingsterrein.

Niet zonder heftigheid is van meer dan één zijde de vraag ter sprake gebracht, of de Zending der kerken zich moest laten binden aan een bepaald terrein.Vooral doelde men daarbij op de vraag, of het aanging, zeker terrein te mijden, omdat reeds een andere Christelijke kerk op zulk een terre ...

7 maart 1897
De Heraut
580 woorden
Excelsior.

Excelsior.

De redactie van Excelsior vraagt voor haar uitgave bij het nieuwe jaar dat ze intreedt, nogmaals een korte herinnering aan het bestaan van dit maandschrift.Wij voor ons achten dit overbodig.Het schiep zich een kring van lezers, het won een goeden naam, en wist dien naam met eere op ...

7 maart 1897
De Heraut
154 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Over het hospitaal schrijft Ds. Lion Cachet in de Heidetibode: Dat het eerste Zending-Hospitaal op Midden-Java te Poerworedjo gevestigd worde, past volkomen in het plan van concentratie van den Zendingsarbeid der Gereformeerde kerken, aan de Synode te Middelburg voorgelegd. Er zouden dan z ...

7 maart 1897
De Heraut
2403 woorden
Kerspel of Wijk?

Kerspel of Wijk?

VIII. Schijnt het op de gronden, in ons vorig artikel ontwikkeld, wenschelijk, de kerspelen niet door de keuze der hoorders, maar naar de onderscheidene stadsdeelen, te doen loopen, dan dient thans eenigszins nader aangeduid, hoe men zulk een kerspel zou hebben in ...

7 maart 1897
De Heraut
1839 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 5 Maart. DEP. CORR. MET DE OVERHEID. L. s.Deputaten van de Gereformeerde kerken voor de Correspondentie met de Hooge Overheid herinneren bij dezen de kerkeraden aan hetgeen zij in verband met het besluit der Generale ...

7 maart 1897
De Heraut
M. NOORDTZIJ
375 woorden
van 3