GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 140

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 140

Rede, gehouden bij het overdragen van het Rectoraat der Vrije Universiteit

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

138

BIJLAGE G .

AKTEN VAN HOLL. VEKGAD. VAN CORUESPONDENTIE.

uyt hare Vergaderinge daer bij te vi'illen deputeren: et vice versa, om te onderhouden goede Correspondentie tusschen de Vergaderingen van beyder quartieren : ende dat dien tot [lees: tot dien] eijnde deselve malcandren vanden tydt ende plaetse harer Vergaderinge reciprocè in tyts sullen adverteren, Vle". Dat in elcke Quartier twee Predieanten werden gedeputeert, de welcke sorghe sullen draghen in alle voorvallende swarieheden om de andere Broeders daer van tydelyck te adverteren, aende welcke oversulcks deselve vanden Classen sullen overgeschreven worden. VllM. Dat deze Gecommitteerde tot de Vergaderinge van Correspondentie in cleyne ende particuliere saecken den besten raedt sullen moghen pleghen, gelyck by hen gesamentlyck sal goetgevonden worden, Maer dat sy in saecken, die de Kercken in't gemeyn aengaen niet en sullen vermoghen yet te doen ofte te resolveren dan met voorgaende communicatie ende goetvinden van hare Classen ofte vande goede ende vertrouwde Broederen inde selve Villen. Dat telckens op het scheyden vande Vergaderinge Tydt ende Plaetse van de naesle Vergaderinge sal worden bestemt. Ende dat in extraordinarise voorvallende swarieheden de voorss twee Gedeputeerde de Vergaderinge buyten tyts, des noot zynde, sullen moghen beroepen. Ende dit alles tot geen ander eynde dan om te handhaven de aengenomene suyvere Leere deser Gereformeerder Kercken, ende alle goede ordre inde selve. b. Het in de vergadering uitgebrachte advies over deze ontworpen aitikelen {Oud-Synodaal ArcMeJ, nr. 35, II, 45, fol. 317 sq.). Advijs op het ontwerp vande maneere van correspondenti onder die goede broederen van Suit ende Noort-Holiant bij provijsi ghestelt door dee vergaederinge ghehouden t Amsterdam den 26 Junii Anno 1617 op behaegen vande broederen voorss. 1. Dat daer twe vergaderingen van Correspondenti sullen werden angestelt een vande Classe van ZuitHollant dander van NoortHollant. 2. Dat uut ellick Classe ofte der ghesonde broederen derselven een predicant met een ouderlinck sal werden ghedeputeert dee met behooilike Credenti sullen moeten compareren ende ghehouden weesen nae ellike vergaederinge vant ghebesonieerde an haere princepaelen report tee doen. 3. Dat dee doleerende Kercken zullen resorteeren onder haere Classe respective ende met dee selve in alle haere swaricheeden raetpleegen. 4. Dat deese Ghedeputeerden der Classen sullen ghecontinueert werden nae tgoetvinden van ellick Classe. 5. Als in ZuitHollant Dee voorss vergaderinge sal werden ghehouden sullen dee van NoortHollant twee uut hare vergaderinge, daer bij deputeren et viceversa, om tonderhouden goede correspondenti tusgen dee ver-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 140

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's