GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Schuld en straf - pagina 90

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Schuld en straf - pagina 90

Rede, gehouden bij het overdragen van het rectoraat der Vrije Universiteit

2 minuten leestijd

84

den loop des jaars van ons gingen, ongeveer gesteld worden op het cijfer der gerecenseerden. Van de studenten werd ook dit jaar één hunner weggenomen door den dood. Den 27sten Februari dezes jaars overleed te 's Gravenhage de student HENRICUS ANTONIUS BOR, candidaat in de Faculteit van rechtswetenschap, en toegelaten tot de promotie. Dubbel weemoedig stemt het te zien heengaan, wie zoo dicht genaderd was aan het bereiken van den doctoralen graad. Maar de Heere kent eens ieders tijd. En voor wie ontbonden mag worden „om met Christus te zijn", is dat toch „zeer verre het beste", enz. (Phil. 1: 23). In de Juridische Faculteit werd in den loop des jaars met gewenschten uitslag door twee studenten het candidaats-examen afgelegd, en door drie het doctoraal-examen. In de Theologische Faculteit werd door 11 studenten het candidaats-examen afgelegd, waarvan door 10 met goed gevolg. In de Litterarische Faculteit werd doctoraal-examen gedaan door één student; candidaats-examen door 3; en propaedeutisch examen door 13. Voor allen met gelukkigen afloop. Voorts is mij aangenaam te mogen vermelden, dat de student V. H. RUTGERS, candidaat in de Faculteit van rechtswetenschap, eene eervolle vermelding mocht ontvangen voor zijn antwoord op de door de Faculteit van rechtsgeleerdheid van de Universiteit te Leiden uitgeschreven prijsvraag: Over den overgang der procedtire per legis actiones tot die per formulas in het Romeinsche recht, met aanwijzing van den tijd waarin en de wijze waarop deze overgang heeft plaats gevonden en van zijne gevolgen voor den algemeenen gang der ontivikkeling van het privaatrecht. En dat een eervol teeken van anderen aard, ook in een strijd, ten deel viel den student H. BIJLEVELD, candidaat in de Litterarische Faculteit, door lanssteken in het gevecht bij Elandslaagte, tevens teekenen van 's Heeren bijzondere goedheid, Die toen èn later hem in het bedreigde leven spaarde. Maar ik heb meer te zeggen. De schijn mag niet bestaan, als vermoedde ik zelf niet van ernstig strijden buiten wat meer openbaar werd. De student komt over het algemeen nog in het openbare leven niet. Hij is in den tijd der voorbereiding. Maar / daarom wil ik, als Rector, uitspreken, dat ik weet van velen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 20 oktober 1900

Rectorale redes | 130 Pagina's

Schuld en straf - pagina 90

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 20 oktober 1900

Rectorale redes | 130 Pagina's