GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Met belangstelling wordt

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Met belangstelling wordt

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Amsterdam^ 17 Nov. 1916.

Met belangstelling wordt in onze Kerken de verschijning tegemoet gezien van het rapport der door de Haagsche S)'node benoemde Commissie in zake de wenschelijkheid en noodzakelijkheid van een herziening onzer Statenoverzetting,

Niet dat de behoefte aan een nieuwe overzetting zoo diep door ons volk gevoeld wordt. Eer kan integendeel worden gezegd, dat het zelfs zeer veel-moeite zou kosten, een nieuwe vertaling onder ons volk ingang te doen vinden. Al wat dusver aan nieuwe vertalingen verscheen, mist het gewijde en plechtige, dat onze Statenvertaling siert. En al mag uit het oogpunt van wetenschappelijke nauwkeurigheid zulk een nieuwe vertaling de voorkeur verdienen, de l^unst van vertalen is toch niet alleen in de nauwkeurigheid gelegen, maar.ook en niet minder daarin, dat het Woord Gods ons in een vorm geboden wordt, die het heilig karakter der Schrift eerbiedigt en handhaaft. En zoowel de Leidsche vertaling, die van moderne zijde uitkwam, als' de proeve van een nieuwe vertaling door Prof. van Veldhuizen en anderen geleverd, staat in dat opzicht zoover bij onze Statenoverzetting ten achter, dat ons Gereformeerde volk er zeker nooit over denken zou, zijn Statenbijbel voor zulk een nieuwe vertaling in te ruilen. Voor een overzetting van den Bijbel, die voor het volk bestemd is, is meer noodig dan exegetische kunde en philologische akribie; er is bovenal noodig een gevoel voor het gewijde en verhevene van de Schrift. Dat maakt, dat zoowel in Duitschland de oude Lutherbijbel, als in Engeland de oude Vertaling, zij het dan al op enkele punten verbeterd, nog steeds de volksbijbel is gebleven. Het is nergens gelukt een geheel nieuwe vertaling in plaats van den van ouds gebruikten Bijbel te schuiven. En we "gelooven niet, dat dit ook in ons land mogelijk zou wezen. ^ :

Intusschen was het goed, nu het vraagstuk eenmaal aan de orde was gesteld, dat de Synode een zevental deputaten benoemde, die de Kerken op dit punt zouden voorlichten, opdat dan o|3 de volgende Synode een beslissing zou kunnen worden genomen.

Volgens het besluit der Synode moet dat rapport een half jaar van te voren aan de Kerken worden toegezonden, en daar de volgende Synode wel in Augustus 1917 zal worden, saamgeroepen, zal dit rapport dus uiterlijk in Februari.moeten verschijnen.

Vermoedelijk zullen onze Kerken echter niet tot de Sprokkelmaand van het volgend jaar behoeven te wachten. Naar we vernemen is de Commissie zoo actief geweest, dat ze reeds thans met haar arbeid gereed is gekomen en haar eindrapport heeft vastgesteld. Het behoeft dan nog alleen maar gedrukt te worden, en daarvoor zullen wel geen drie maanden noodig zijn. Zelfs mag verwacht worden, dat het vóór het einde van dit jaar de Kerken wel bereiken zal. Ën dit kan niet a, nders dan gewenscht zijn. Hoé langer de Kerken den tijd hebben om dit rapport te overwegen, hoe beter het zal zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 november 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Met belangstelling wordt

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 november 1916

De Heraut | 4 Pagina's