GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1916-11-19
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CCXXVI. ZESDE REEKS. XLIX. Daarom wordt van mij een bevel gegeven-, dat alle volk natie en tohg, die lastering spreekt tegen den God van Sadrach, Mesach en Abed-Nego, in stukken geh ...

19 november 1916
De Heraut
Dr. A. K.
4209 woorden
„De Springader des lebenden Waters”.

„De Springader des lebenden Waters”.

Want mijn volk heeft twee boosheden gedaan: ij, de Springader des levenden waters, hebben zij verl.-ten, om zich zelven bakken uit te houwen, gebrokene bakken, die geen water houden. Jer. 2 : 13.Er is vloeiend maar ook stilstaand, er is neerdruppelend maar er is ook springend water. Gaat n ...

19 november 1916
De Heraut
Dr. A. K.
1302 woorden
De Springader des lebeden Waters

De Springader des lebeden Waters

Want mijn volk heeft twee boosheden gedaan: ij, de Springader des levenden waters, hebben zij verl.-ten, om zich zelven bakken uit te houwen, gebrokene bakken, die geen water houden. Jer. 2 : 13.Er is vloeiend maar ook stilstaand, er is neerdruppelend maar er is ook springend water. Gaat n ...

19 november 1916
De Heraut
Dr. A. K.
1302 woorden
Met belangstelling wordt

Met belangstelling wordt

Amsterdam^ 17 Nov. 1916.Met belangstelling wordt in onze Kerken de verschijning tegemoet gezien van het rapport der door de Haagsche S)'node benoemde Commissie in zake de wenschelijkheid en noodzakelijkheid van een herziening onzer Statenoverzetting, Niet dat de behoefte aan een nie ...

19 november 1916
De Heraut
471 woorden
De Schoolstrijd.

De Schoolstrijd.

Niet zonder bezorgdheid zien we de beslissing tegemoet, die de Tweede Kamer zal nemen inzake de voorgestelde wijziging van Art. 192 der Grondwet.Het scheen-aanvankelijk, alsof van liberale zijde men waarlijk geneigd was inzake den Schoolstrijd tot een eervollen vrede te komen. Nadat nog bi ...

19 november 1916
De Heraut
Dr. H. H. K.
1453 woorden
De kinderen des Verbonds.

De kinderen des Verbonds.

XLIV. Zoo handhaaft de Gereformeerde Kerk het goed recht van den kinderdoop niet alleen op grond van het bevel Gods aan Abraham gegeven, — wat alleen een formeele grond zou wezen — maar vooral op grond van de rijke beloften in het Genadeyer^iond aan onze kinderen g ...

19 november 1916
De Heraut
Dr. H. H. K.
2007 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De classis 's-Gravenhage van de Gereformeerde Kerken in Nederland heeft in plaats van Ds. D. Sikkel van Leidschendam benoemd tot actuarius Ds. W. S. Pontier van Maasdijk.Vergadering van de Gereformeerde Kerken in de Classe Amersfoort, 17 Oct. 1916.1. Namens de roepende Kerk van Rens ...

19 november 1916
De Heraut
H. TEERINK
683 woorden
Leestafel.

Leestafel.

DR. A. KUVPER, DE WORTEL IX DE DORRE AARDE. Openingsrede ter Deputaten-vergadering van 2 November 1916. J. H. Kok — 1916 — Kampen.Hoewel ik mij van bespreking van politieke geschriften in deze LEESTAFEL, op voor mij voldoende gronden, steeds onthoud, meen ik voor deze rede van den Leider d ...

19 november 1916
De Heraut
G.
2260 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Gelijk in Duitschland, heeft men ook in Engeland veel last van de bandeloosheid der jeugd. Vele vaders zijn naar het front, en het gevolg is dat de kinderen zonder het noodige toezicht zijn en zich overgeven aan straatschenderij, terwijl het aantal misdaden, door kinderen gepleegd, toeneemt. Een ...

19 november 1916
De Heraut
WINCKEL
123 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. De bisschop van Londen over het ophouden van den oorlog. De bisschop van Londen die, gelijk wij reeds mededeelden, zich vooropgesteld heeft in de „National' Mission", sprak dezer dagen bij een samenkomst gehouden in Church House ten behoeve van de zending in Jerusalem en het Oosten. Hij ...

19 november 1916
De Heraut
213 woorden
van 3