GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 121

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 121

Rede, gehouden bij het overdragen van het Rectoraat der Vrije Universiteit

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

BIJLAGE E ,

BE DOLEEEENDE KEUKEN,

119

30 APRIL 1615. — D. Hallius brengt in, dat hij met D. Plancio deu H. Burgermr. int particulier gesproken heeft, nopende de sake van Hooren, Waerop D. Hallius vande H. Burgerman opt stathuys ontboden synde verstaen heeft, Dat haer B. in geenderley manieren raetsaem vinden, Dat yemant wt dese vergadering na Hoorn sal gaen, om de verdructe gemeente aldaer te bedienen, twelck in communicatie geleyt synde is goetgeuonden dat Voort tegenwoordich de vergadering sich niet vorder Daerin laten en sal, Indien nochtans Jemant vanden proponenten deser gemeente, sich Derwarts soude willen vervoegen om de gemeente aldaer met een predicatie te Dienen, daertegen en hebben de broederen niet: Aduiseert Dannoch de vergadering hierbij, Dat de Praeses den Ouderlingen der voorss gemeente sal aduerteeren dat haer gvilieue, die van Enckhuijsen mede, so wel als ons te versoeken, end insonderheyt darop te letten datse metten eersten eenen eygen Ordinaris Predicant beroepen willen. (Protoc. IV, fol. 140). 30 APRIL 1615. — Syn binnen gestaen Amhrosius Janss Dienaer des G. woorts gedeputeert wt den Classe van Alcmaer met Jurien Hermanss end Gerrijt van Nyburch Ouderlingen gedeputeert vande Dolerende kercke tot Alcmaer. Versoekende van deese vergaderinge een schriftelyck bescheyt Daerin wt name van Dese kerke verklaert werde. Dat de broederen binnen Alcmaer Die haer beswaert gevonden hebben haer tot Adolphum end de syne te houden, end volgens Dien vanden seluen afgesehey— den syn, Daerom niet vande waere gereformeerde kercke Christi afgescheurt en syn, maer van ons gehouden werden in een gevoelen met ons end andere gereformeerde kercken te staen, oock hetselue Geloue end belydenisse te hebben : Om dat in de wterste nooden tegens harde proceduren te mogen gebruyken; Darop de Vergadering goetvindt, haer op haer begeeren een schrift te passeren, Waerin verclaert sal worden. Dat wy met haer end sy met ons inden waren geloue een zyn, end met haer alle sodaene Dwalingen verwerpen die buyten end tegen Gods woort, daer en elders werden opde bane gebracht. Waerby een seker versoeck sal gestelt worden aende Ouerheden, Waerby versocht sal worden, Datse haer tegens de leere Die vanden beginne der reformatie of gepredict is niet en willen opposeren of Deselue verdrucken of vervolgen, twelck doea sal D. Praeses end D. Bolandus, (Protoc. IV, fol. 140). 7 MEI 1615. — Syn binnengestaen Samuel van den Borre Dienaer des G. Woorts end Adriaen Janss ouderling gedeputeert vande Dolerende kerck van Sehoonhouen, geassocieert met Thomas de Roo wt name Vande Dolerende kerck ter Goude, vertoonende haer Credentie hebben vande kercke alhier eenige middelen versocht, om een predicant te mogen onderhouden, die beyde Dese plaetsen bedienende, de goede gemeente aldaer Gods Woort suyverlyck voorstellen mochte, Welck voorstel aengehoort end byde vergadering ouergeleyt synde is goetgevonden, haer alle mogelyke hulp end bystant toe te zeggen. Twelck byden Praeside gedaen is, haer prysende ouer haren goeden yuer, end Gods segen Dartoe wenschende. Heeft met een Samuel vanden Borre voorgestelt hoe dat het ge-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 121

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's