GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

EVEN PARKEEREN.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

EVEN PARKEEREN.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

EVANGELISATIE-Evangelie of EVANGELIE-Evangelisatie.

Er is geen aparl evangelisatie-evangelie. Hel is niet zóó, dat de hoorders in de kerk d© trap moeten oploopen, terwijl die uit de evangelisatie met de lift mogen gaan.

Het is niet zóó, dat de predikant een Bijbel van 66 boeken zou hebben, doch de evangelist een keurgarve van uitgekozen gedeelten uit de Heihge Schrift.

Een dun Bijbeltje beteekent een dun geloof. En een smal geloof beteekent een mager leven. Wij moeten de slanke lijn in de evangelisatie verlaten!

Inzonderheid zullen wij niet vergeten, dat de Bijbel een begin heeft, lïarl Barth ten spijt. Ursinus was wel bijzonder geillumineerd, toen hij antwoord 19 van den Catechismus opstelde. O, op ziclizelf beschouwd, had Gkïd ons dat

begin niet behoeven te openbaren. Als Hij gesproken had: „Ik ben God, wandel voor Mijn aangezicht, " wij hadden te gelooven en te gehoorzamen.

Het is Zijn eindelooze goedheid, dat Hij in het begin der Schrift Zijn eeu^wigheid voor ons heeft doen schitteren.

Dat nu groote zotten klagen over de moeilijkheden, welke God ons in die eerste hoofdstukken oplegt, komt, omdat zij de Schrift reeds bij de eerste bladzijde miet een verkeerde instelling beginnen te lezen.

En niet üizien wat zij is: de Zelf-openbaring Gods. ; Wij zullen van Gods Boek niet de geschiedenis der menschheid maken. Ook niet: de geschiedenis der kerk. Nog veel minder: de pelgrimsreis van een ziel! O, wij zijn 200 ontzettend goddeloos. God neemt in onze vroomheid zulk een klein

plaatsje in. Ook in onze gereformeerde vroomheid. Hij verbergt zich niet voor óns. Maar wij verbergen ons voor Hem. Als er maar één ziel behouden wordt! Wiat heeft mijn ziel daaraan? U kent deze onze stopwoorden.

Maar onze belijdenissen stellen altijd wat anders vóórop. Dat wij G o d r e c h t k e n n e n. Daar gaat het om! Daarom zullen wij er ons toch voor wachten om een evangelie te iDrengen, dat ik met droefheid zoo moet forpiuleeren: „De lieve Heiland voor een armen sukkel!" Want die lieve Heiland heeft niets te maken met den Vorst Gods, Die opstond tot de herovering van het menschelijk geslacht voor God. Wij zidlen van de Schepping moeten spreken en van de Menschheid en van bet Verbond. Van God onzen Schepper. Van Adam onzen Vsider. Van Christus ons Hoofd. Anders wordt onze Cliristus-prediking een gebouw zonder fundament.

Wij zeggen: Snel suist de lift en een piccolo kan haar bedienen. Maar Christus sprak: Eng is de poort! Och, wij bedoelen het wel goed. Wij moeten de menschen pakken! De Bjjbel schijnt daar niet geschikt voor. Maar Gód heeft méér aansluiting aan de wereld dan wij!

De eere en het voorrecht de allergeringste drager van het Woord te zijii is grooter, dan de vermaardste redenaar te wezen aan wiens lippen de menschen hangen. Gij krijgt daarmede geen naam. Of misschien een slechten naam. Maar gij draagt den Naam uit van den Eeuwig- Gezegende!

Dat was de roem van Christus : Vader, Ikheb hen Uw Naam geopenbaard). Vader, ik heb hen Uw woorden gegeven.

Dit noemen sommigen: theorie^ stijve theorie! Het is in waarheid practijk, de practijk der bekeering!

Een soldaat van het Heilig Woord te zijn. is ©en privilege, dat de inzet van onze gansche persoonlijkheid waard is!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 maart 1936

De Reformatie | 8 Pagina's

EVEN PARKEEREN.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 maart 1936

De Reformatie | 8 Pagina's