GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1936-03-06
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Marcion, het evangelie van den vreemden god. IV. De liijbei van Marcion. Hoe komt Marcion aan zijn leer van den goeden god, die gelieel „fremd" was aan de mensclilieid en tocli in zijn onbegrijpelijke ...

De Reformatie
M. VREUGDENHIL.
1945 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

In Mijn bloed. In de Paaschzaal te Jeruzalem heeft God met eigen hand het altaar afgebroken, en de tafel aangericht. Hier werden de heilig© gordijnea van het Oude Verbond uiteengescheurd. Straks zal het in de ure van Jezus' sterven aan het vooihangsel des tempels w ...

De Reformatie
F. C. M.
696 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

„Moet dat nu zóó? " (VII.)Gevolg nu van de in de laatste jaren in ons gereformeerde samenleven door velen aangenomen houding is, dat we al minder samen leven. Die samenleving is door de polemiek niet verstoord; de polemiek heeft alleen maar de oogen er voor willen openen, dat ze al vóórdat ...

De Reformatie
K. S.
3287 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

EVANGELISATIE-Evangelie of EVANGELIE-Evangelisatie. Er is geen aparl evangelisatie-evangelie. Hel is niet zóó, dat de hoorders in de kerk d© trap moeten oploopen, terwijl die uit de evangelisatie met de lift mogen gaan.Het is niet zóó, dat de predikant een B ...

De Reformatie
N. B.
539 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

Moest de Messias lijden? En sterven? II. Uit den profetentargoem van Jonathan bleek ontstellend duidelijk, hoe ver men in het rabbijnsche Jodendom de gedachte van zich afzette, dat de Messias lijden en sterven zou.Het dogma knechtte de exegese. De gei ...

De Reformatie
R. S.
1933 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Verantwoordelijkheid bij literair genot. II. Eerst als wij inzien dat een literair kuastwerk is gegroeid in de ziel van den kunstenaar en een zeer directe uiting is van zijn persoonlijkheid, is het mogelijk op een juiste wijze de ver ...

De Reformatie
D. J. G.
1841 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

De Philosophie bij het Creatianisme. V. Er is nog een andere weg om de oorsprong van de ziel te onderzoeken. Men kan een verigelijking maken tusschen den mensch en het dier en daaruit conclusies trekken. Wat wij gemeen hebben met die ...

De Reformatie
LOS.
1203 woorden
MUZIKALE KRONIEK

MUZIKALE KRONIEK

Gebrek aan harmonie tusscben taal- en muziekzin. In een recensie, onderteekend: Sp., in „Hervormd Amsterdam", van „XXX Psalmen" door Willem de Mérode uitgegeven, stond: „Bij bekende psalmen komt men in de verleiding ze te gaan neuriecn op de bekende wijzen ( ...

De Reformatie
J. Z.
574 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

Het Tweede Reveil en wij. n.Ik kom nu tot een tweede punt. De Doleantie was een openbaring van de geestelijike verlevendiging van ons volk. Zeker allereerst op kerkelijk gebied, maar niet alleen op dat terrein. Op alle terrein. Sinds bloeide de Christelijke ...

De Reformatie
v. L.
1989 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Over den „cantus firmus". ïn „Het Blaadje", maandblad voor de Hersteld Evanilisch Lutbersche Gemeente Amsterdam, van 1 Maart, W ik een uit „De Standaard" van 3 Pebr. overgenomen »ükel onder den titel; „Verrijking van het Kerkgezang". Indertijd heb ik het artikel in ...

De Reformatie
K. S.
2696 woorden
van 2