GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Toen we onlangs van het bestuur der

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Toen we onlangs van het bestuur der

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vereeniging Kerhhulp het verzoek ontvingen, om, zoo mogelijk, het voortsluipen van de tering, waaraan ze leed, te stuiten, is hieraan met weiwiiiendheid onzerzijds voldaan.

Sinds echter kwam óns van meer dan ééne zijde allerlei klacht ter oore, dat er zeker misnoegen bestond over de min oordeelkundige wijze, waarop vaak hulp door deze Vereeniging verleend was. Onoordeelkundig in zooverre vaak hulp werd verleend aan personen, die zeer wel zelf konden betalen; en ook onoordeelkundig in zooverre soms hulp was geschonken aan mannen die tegen ons over stonden.

Zonder nu deze klachten licht te tellen, zij men toch gewaarschuwd, er niet te veel aan te hechten.

Het droeve feit, dat pea^sonen, door zich armer voor te doen dan zij zijn, zulk soort hulp voor de opvoeding van hun kinderen aannamen, kwam steeds voor, en raakt niet licht de wereld uit; terwijl het voor een bestuur, dat voor heel het land werkt, altoos onmogelijk zai blijken, in elke stad en in elk dorp zich geheel op de hoogte van iemands wezenlijke financieele krachten te stellen.

Aaa de Rijks-universiteiten is het soms jaren achtereen gezien, dat studenten, die enkel van beurzen studeerden, zulk een massa beurzen meester wisten te worden, dat ze er v/eelderiger van ledden dan anderen, die op eigen kosten studeerden.

Al blijft het dus zaak, dat het bestuur van Kerkkulp voortdurend tot waakzaamheid worde aangespoord, en ook bij reeds aangenomen jongelingen telken jare weer onderzoeke, of de hulp nog wel noodig is, toch zou het o. i. hoogst onredelijk wezen, om elke begane fout aan Kerkkulp zijn bijdrage te onthouden.

De moeilijkheden waarmee zulk een bestuur te worstelen heeft, zijn toch reeds 200 groot, dat men wei zal doen te zijnen faveure, eene groote mate van rekkelijkheid en inschikkelijkheid toe te passen.

Slechts één ding geven we toe : indien het bestuur, na door deskundigen op zulke bezwaren met naam en toenaam gewezen te zijn, er geen gevolg aan gaf, zoo zou het aan zich zelf het droeve gevolg hebben te wijten, dat in plaatsen, waar dit bekend wierd, de helpende hand zich terugtrok.

Of dit nu aizoo was, staat aan ons niet ter beslissing; maar het bedanken van alle contribuanters in een aanzienlijk Gereformeerd dorp in Noord-Brabant wordt aan zulk een oorzaak toegeschreven.

En al geven we nu volmondig toe, dat het soms hard schijnt, een eens geschonken steun aan een jong man te ontnemen, om de positie, die door zijn vadei wordt ingenomen, toch mag voor deze hardheid ^et teruggedeinsd, zoodra men door zachter te werk te gaan, in strijd sou geraken met zijn statuten en geheel de toekomst van zijn fonds in gevaar zou brengen.

Bepaalt het desbetreffend artikel eenmaal, dat Kerkkulp niet aan een iegelijk hulp verleent, maar alleen aan de zoons van leden der Ned. Geref. kerken, dan dient hieraan de hand gehouden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 januari 1892

De Heraut | 4 Pagina's

Toen we onlangs van het bestuur der

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 januari 1892

De Heraut | 4 Pagina's