GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 122

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 122

Rede, gehouden bij het overdragen van het Rectoraat der Vrije Universiteit

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

120

BIJLAGE E .

DE DOLEERENDB KERKE^f.

sonde deel der broederen des Classis haer beswaeren den anderen bv te sitten, Waerop de vergadering goet vint, dese sake wat naerder met d'eerste gelegenheyt in bedencken te nemen, Den Classe Sinodal daerop aduys te vragen, end haer binnen 3 weken antwoort te laten toecomen. (Protoc. IV, fol. 141). 7 MEI 1615. — Syn binnen gestaen 2 Ouderlingen wt name vande Dolerende kerck tot Hoorn, met name Pieter Willemss, end Seger Symess, verdoekende beyde so sehriftlyck als mondelyek, Dat doch Jemant wten onsen haer wille comen assisteren, haer met een predieatie vertroostende, hetwelck voort tegenwoordich om reeden niet geschieden en can, Indiense Dannoch Jacobum Laurenti daertoe bewilligen kon[n]en, Daertegens verclaert de vergadering niet te hebben. (Protoc. IV, fol. 141). 28 MEI 1615. — Syn binnengestaen D. Hermannus Gerhardi, DPI", des God: woorts binnen Enckhusen verg(^selscliapt met Frederico Brokerio, Dienaar des God: woorts tot binnen Wysen gedeputeert Vande Classe van Enkhusen, end hebben de Vergadering voorgesteii, also sy seer in^tantelyck byde bedroefde kerck van Hoorn versocht voorden om haer met eenige predicatien te vertroosten, oft niet raetsaem waer ten ouervloet den Mugistraet binnen Hoorn wederom te presenteren end ernstlyek te versoeken. Dat de sake die aldaer aeiigevangen is met Joanne Valesio, en Joanne Arnoldi, end door haer E. verliindert, mochte geresumeert end tot een goet eynde gebracht worden, om als.o meerdei stofTe te hebben om de bedroefde kerke aldaer te assisteren. Ingeval Ie niet: offt niet raetsaem waere, de stucken die onder de broeders berusten, aen andere kerken ouer te stynden om byde selue gevigiteert te worden, end haer oordeel Darof te hooren, op dat also gelyckelyk end eenpaerlyk de bedroefde kerck binnen Hoorn mochte geassisteert worden. Versoekende hierop des kerkenraets aduys, oft een anderen bequamen raet, De Broeders de sake inde Vreese des H ouerleyt hebbende aduiseren, Dat die van Enckhuysen ernsflick sullen versocht worden om haer Deuoir aende bedructe kerk Ie Hoorn te doen, end deselue met eenige predicatien te assisteren, Te meer also sy hen naest gelegen syn end van haer Magistraten geen verbot en hebben. Aengaende den voorslaeh byden Classe van Enkhusen gemaect, vinden de broeders goet dese sake te wysen tot ten Classe van Hoorn, diese eygenilycken aangaet, mits Dat de kerke van Hoorn ondertusschen niet versuymt en worde, End also de kerk van Hoorn noch door ons, noch door die van Enkhusen ten vollen kan geholpen worden, Verstaet de vergadering Dat Die van Hoorn metten eersten behoren te procederen totte beroepinge van eenen eygenen end ordinairen Predicant. (Protoc. IV, fol. 142). 11 JUNI 1615. — Syn binnengestaen Samuel van den ^orre, Dienaer des God: Woorts, geassisteert met Thomas Roo, end Arent Willemss, Ouderlingen, gedeputeert vande Dolerende kerke vande Sehoonhouen end van der Goude, end hebben verclaert hoe Datse bekomen hebben een sekeren Jongman, Die met sodanige gauen van God den H. versien is dat hij de voorss Dolerende gemeenten sal koenen bedienen, versoekende

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 122

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's