GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 142

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 142

Rede, gehouden bij het overdragen van het Rectoraat der Vrije Universiteit

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

140

BIJLAGE G .

AKTEN VAN HOLL. VEEGAI). VAN CORUESPONDENTIE.

vande Vergaderinge van beij de quartieren, sullen ooek malkanderen van tijt ende plaetse haerder Vergadering reeiproce in lijts veradverteren. 6. Wijders so tussen tijt der vergaderinge eenige swaricheyt in dese ofte die partijculiere kercke quame voor te vallen so sal die Kercke des noots synde, met haren Classe ofte vertroude broederen in de selve sulcks soecken te remedieren ende so de saeke daer niet konde geholpen worden ofte ooek indien de saeke van soda[ni]geu nature wart(n), dat se de gemeene kercken was roerende so sullen sij in sodanige gevallen dat aenden Classe ofte kercke daer laetst de vergaderinge is gehouden over schrijven ten eijnde op het aider spoedichste tot redres vande swaericheyt de gemeene Classen mochte t'same geropen werden. 7. De Classis daer de ordinare Vergadering geweest is, sal gehouden wesen de gravamina jegens de aenstaende Vergadering aen de gemeene Classen tydelyek overteschryven. 8. Wijders so en sal in alle de Vergaderinge van correspondentie niet verhandelt worden dan t'geen alleen kerckelyck is ; alles streckende tot behoudenisse vande ware aengenomene gereformeerde religie ende goede ordere inde selve : volgende de acten van unie die beraemt is, ende op het behagen vande broederen gearresteert sal worden. 9. Vanden tijt ende plaetse der toecomende Vergaderinge, welck wesen sal den 28 August, deses jaers 1617 binnen Dordrecht ofte de plaets die tydelyek uytgeschreven sal worden.

III. Betreffende de vergadering, den 24 en 25 October 1617 te Dordreciit gehouden. a. De geloolsbrieven der tot die vergadering afgevaardigden. 1. De geloofsbrief van Ds. Petrus Vh'e^erius, afgevaardigde uit de Classis van Bure;n {Oud-Synodaal Archief, nr. 35, II, 45, fol. 389.) Alsoo de Broederen inden Name des Heeren nu laetstmael in S graven-Haege vergadert sijnde gesamentlyck Hebben geresolveert een t'saemen-comste der vertrouwde Broederen tegens den XXIII™ Octob. 1617 stilo novo, tot Swijndrecht, Opde welcke wt ieder Classe ofte de gesonde Broederen derselver soude werden gedeputeert met behoorlycke Credentie, om eendrachtelyck aldair inde vreese Godes, voor te stellen, te helpen beramen ende besluyten, tgene soude mogen dienen tot welstant der Kercken, vordering der suijvere waerheyt ende tot weering der Nieuwighelen ende desordren alles streckende ter eeren Godts, Soo ist dat wy onder-geschreven kerckendienaren Resorterende onderden Classe van Buren wt onser aller name hebben afgesonden ende gedeputeert, gelyck wy afzenden ende deputeren mits desen onsen Lieven ende seer waerden Mede-Broeder D : Petrum Vligerium die[naer] des H. Euangeli tot Schoonderwoert den weieken de vergaderinge gelieve te ontfangen ende te erkennen ende tgene hy van onsentwegen sal voorstellen voor soodanigh te houden, als ofthet van ons allen selfs gedaen ware, mits hy hem sal reguleren nade instructie mondelingh gegeven Ondertusschen bidden wy den goeden Godt, dattet hem gelieve met synen H. Geest de vergadering bytewoonen, int midden der Broederen te Presideren, ende hare

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 142

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's