GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Schuld en straf - pagina 93

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Schuld en straf - pagina 93

Rede, gehouden bij het overdragen van het rectoraat der Vrije Universiteit

2 minuten leestijd

87

punt en Statuten. En zoo zal vaak over een geval als hier zich voordeed, eerst het verloop van tijd het volkomen wegnemen van allen nevel kunnen geven. In zoover nu is van belang te achten, — men gunne mij geen ander woord te bezigen dan dit, — dat de oud-hoogleeraar Lohman ten vorigen jare, als in antwoord op Dr. KUYPER'S Band aan het woord, in het licht gaf: De Waarheid Bovenal, waarin hij verklaarde: „Een Universiteit enkel uit Christusbelijders bestaande is vooralsnog onmogelijk. Ik zou ze ook niet noodig of wenschelijk achten." (blz. 14) En besloot met de betuiging, niet te „willen onderschrijven, dat het onderwijs aan eene Universiteit moet staan op den grondslag hetzij van de gereformeerde, hetzij van andere beginselen; evenmin, dat de grondslag van dat onderzoek is te „zoeken in de heilige Schrift zonder eenige nadere bepaling,"" — daarentegen te wenschen, „dat, zoo mogelijk aan alle Universiteiten, door Christenen leerstoelen voor enkele vakken werden opgericht, in te nemen door hen die belijden: dat de hoogste wetenschap uitgaat van Jezus Christus, den Zoon Gods en den Zoon des Menschen." (blz. 66) De grondslag der Vereeniging is niet een willekeurig gekozene, maar door God zelf in de geschiedenis van ons volk gelegd. Uit den strijd voor de Gereformeerde religie is de Nederlandsche Staat geboren. God heeft aan het volk van deze eeuw door den historieschrijver GROEN VAN PRINSTERER die heilige waarheid op nieuw doen vernemen. Uit den strijd voor de Hervorming in Calvinistischen geest is ons zelfstandig volksbestaan ontsproten. Wie op dien grondslag «taat, heeft den nationalen wortel. Wat in veler schatting eng begrensd is, omvat inderdaad het gansche nationale leven. De Vrije Universiteit voert de hooge pretentie van te zijn de bij uitnemendheid Nederlandsche Hoogeschool. Zij strekt daardoor hare armen verder nog uit dan naar wie van Gereformeerden huize zijn. Ja, verder nog dan de grenzen der belijdende Christenheid. Wie Gereformeerd is in Nederland, kan zich niet bepalen tot het schuilen in een hoek; moet wezen militant in den heihgen zin des woords. Wel verre van tevreden te zijn, zoo maar eigen kring in goede banen wordt geleid, om het overige des volks zich niet bekommerend, gaat zijn hart uit naar de Natie in haar geheel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 20 oktober 1900

Rectorale redes | 130 Pagina's

Schuld en straf - pagina 93

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 20 oktober 1900

Rectorale redes | 130 Pagina's