GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het lezen van „Woord en Geest".

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het lezen van „Woord en Geest".

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Een onzer lezers doet me een paar vragen over het lezen van „Woord en Geest": Of het, voor de leden onzer kerken in 't algemeen — wie aan de christelijke pers verbonden is, of ambtshalve geroepen kennis te nemen van al wat er opi kerkelijk gebied alzoo gebeurt, maakt natuurlijk een uitzondering — niet ernstig te ontraden is.

Het vraagstuk, dat hiermee aangesneden wordt, lijkt me zeer eenvoudig.

Ik kan me nauwelijks voorstellen, dat het, in zijn eerste lid althans, voor een bewust-gereformeerde en die het kerkelijk laven een weinig bijhield, een vraagstuk zou zijn.

Om niet nog méér olie te gieten in vuren, die 'k liever hielp blusschen, zal ik van „Woord en Geest" niet veel zeggen. Doch wie onze kerken liefheeft en inziet, dat de leer-beshssingen, dio-ze te Assen namen, genomen zijn in trouw aan het Woord Gods naar haar eigen belijdenis, zal inzake het lezen van „W. en G." wel geen raad of terechtwijzing noodig hebben. Hij zal z!ich wel eigener beweging de droefheid en de verzoeking tot ontstemming sparen, die het onwaarachtig en hat'^lijk geschrijf hem wekelijks aandragen.

Wie bovendien als vader of moeder oofc'^fiög» te waken heeft over de ziel van anderen; ''zstl', het zijn roeping achten, een - blad, dat zóó stelselmatig alle oordeel in de dingen, die-onder ons aan de orde zijn, vervalscht en alle liefde voior' onze kerken, alle achting en vertrouwen voor haar meerdere vergaderingen en hare ambtsdrag.^rs, poogt te ondermijnen, en daarbij z.^> o listig speculeert op de mentaliteit der jongeren, bujt? n de deur of, is hij zelf gedwongen het in te zien, buiten de huiskamer te houden. ; •.', • _^j

't Zou inderdaad méér dan onnoozel zijii^^S'le f< meen en, dat men jonge menschsn, zonder gev-aai' voor hun zielen van week t> t: week aan dergelijke invloeden blootstellen kan. " yKiê |

Minder dan men eèn smaadschrift legeiv'''Ziin •' familie, dat de bedo-eling heeft de hloedverwariten van elkaar te vervreemden, in zijn huis zal dulden, zal, wde zijn kerk om 's Heeren en Zijns Woords wille liefheeft, een weekblad als , , W. : n G." ©sil plaats in zijn huiselijken kring kunnen gunnen.

En afgezien van dit alles, bedenke m^n toch ook, dat men, door 'n 'abonnement op' dergelijk blad, het heilloos werk waarin het zijn doel stelt: hét uitéénscheuren van de kerk des Ha? ren, 'helpt bevorderen.

't Is de vraag, of , , W. en G." nog een nieuwen jaaigang zoo beleven, zoo alle leden der gerat, kerken, in trouw aan hun belijdenis, weigerden het door hun abonnement te steunen. "•

Natuurlijk is; 'wie in de pers leiding moet helpen geven, ol' ambtshalve de verderfelijke invloeden van bladen als „W. en G." heeft te bestrijden; wel gedwongen kennis te nemen van wat ze schrijven. Eli, zoo ze hel doen, mag het hen in niemands oog onder verdenking brengen. Doch daarbij zullen ze dan altoos op drie dingen bedacht .moeten zijn: dat ze hun eigen ziel niet laten infecteeren o.f vei'bitieren; dat wat zij gedwongen zijn te lezen niet onder de oogen kome van wie het tot groote geestelijke schade zou kunnen zijn; en dat Zo, door combinaiie het aantal abonné's voor dei^ggjijk, ; blad zoo weinig mogelijk doen sttj'gen. *!ïffe> 'o? ' ? !

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 december 1927

De Reformatie | 8 Pagina's

Het lezen van „Woord en Geest

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 december 1927

De Reformatie | 8 Pagina's