GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

103 resultaten
Filteren
van 11
GEESTELIJKE ADVIEZEN.
De Reformatie
WAARAAN HANGT MIJN ZEKERHEID ?

WAARAAN HANGT MIJN ZEKERHEID ?

Enkele weken geleden schreef ik in deze rubriek een artikel over de beteekenis, de waarde van den Doop voor heel mijn leven.Ds v. d. Zaal, predikant bij de Christelijke Gereformeerde Kerk te Ulfum bespreekt dat stuk in het orgaan van den Bond van Christelijke Gereformeerde Mannenvereenigin ...

29 maart 1947
De Reformatie
D. v. D.
1160 woorden
Kom ik wel op de goede wijze tot god?

Kom ik wel op de goede wijze tot god?

Gods Woord is zoo rijk aan beloften voor Zijn volk. Een daarvan is het woord uit Johannes 6 : 37, waar de Heiland zegt: Die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen".Wanneer een mensch zijn zonde ziet en daardoor verlegen wordt en tot den Heere de toevlucht neemt en zegt: , , Och Heere, he ...

8 november 1947
De Reformatie
D. v. D.
1303 woorden
Avondmaalsviering en gevoelige genieting.

Avondmaalsviering en gevoelige genieting.

Tot de vragen die reeds al te lang op een antwoord wachten, beho'Ort ook eene van onzen lezer B. te K. Van den volgenden inhoud: „Het gebeurt, dat men, ook na ernstige zelfbeproeving en voorbereiding, biji de viering van het Heilig Avondmaal geen innerlijke blijdschap smaakt en zich niet tot blij ...

23 april 1926
De Reformatie
F.
1310 woorden
Het gebed.

Het gebed.

Als secretaris van de Glir. Mannenvereenigiiig te 1). zond P. IVI. IT. de vraag, in, „of het gebed vruchti i s d e r w e d e r ge b o o r t o".Deze vraag is niet kort en good te beantwoorden met een „ja" ol een „neen". Zoo zijn er héél wat vragen, 't Is de fO'Ut van velen — en wie van ons ...

16 april 1926
De Reformatie
F.
1015 woorden
Avondmaalsviering en gevoelige genieting.

Avondmaalsviering en gevoelige genieting.

II (Slot). We zijn het dus eens over deze twee dingen: ie. dat het Heilig-Avondmaal niet door Christus is ingesteld om den zijnen af en toe een ure van gevoelige geestelijke genieting te geven, maar tot sterking van hun geloof; en 2e. dat versterking van ons geloof ...

7 mei 1926
De Reformatie
K. F.
1204 woorden
Speculatie.

Speculatie.

Speculatie.IIIIn. Tot m'n leedwezen moest ik de vraag over speculatie een week langer op antwoord laten waciiten dan de inleiding beloofde.Kon het antwoord nu maar des te meer be^ vredigen.Helaas, ik vrees, dat het niet geven zal, wat onze inzender ervan hoopt. ...

4 juni 1926
De Reformatie
K. F.
1081 woorden
Het recht en de plaats der „Kenmerken” in het geloofsleven

Het recht en de plaats der „Kenmerken” in het geloofsleven

Zóó meea ik te mogen formuleeren het onderwerp, waarover onze lezer B, te D, eeii vraag inzond.De vraag zelve bestrijkt eigenlijk een veel gr.o.o^ veld.Ze luidt: „Heeft ons intellect een functie in öB geloofsleven te vervullen; en, zoo ja, welke? "Een vraag, zooals men ziet, ...

18 juni 1926
De Reformatie
K. F.
1852 woorden
Kon Jezus zondigen?

Kon Jezus zondigen?

Door de Synode-drukte ben ik met de beantwoording van vragen, die onderscheidene onzer lezers me toezonden, vrij wat achterop geraakt, 'k Zal m'n best doen, de schade zoo spoedig mogelijk in te halen.Naar den datum van ontvangst is dan het eerst aan de orde de vraag van H. Z. — als ik cons ...

1 oktober 1926
De Reformatie
F.
1015 woorden
Adverteeren in „neutrale” bladen.

Adverteeren in „neutrale” bladen.

Een onzer le'zers, v. K. te A., zakenman, en in 't belang van zijn handel genoiodzaakt tot adverteeren, vraagt m'n O'ordeel 'Over. |iiï^||tQ®cte'Sr'e^' in z.g.n. neutrale bladen. ..--j'. .«-.-? *.-. : '..AJI.--SIk kan er inkomen, dat een christen, die — en andere christenen mogen er niet z ...

8 oktober 1926
De Reformatie
F.
1198 woorden
Gensuur en ban wegens agfwijking in de leer

Gensuur en ban wegens agfwijking in de leer

V. te U. heelt moeite met de toepassing van de kerkelijke tucht in censuur en ban, wegens atwijking van de leer. Niet in het algemeen, want hij verstaat, dat Gods Woord haar eischt. ilaar wel, zoodra hij zich de grens-vraag stelt.Dat iemand, die b.v. de godheid onzes Heeren Jezus Christus ...

5 november 1926
De Reformatie
F.
874 woorden
van 11