GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

BOEKBESPREKING

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

BOEKBESPREKING

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Libellen-serie Nrs 133, & Keuning, Baarn. 137, 196. Bosch

Voortdurend zwermen nog libellen uit Baarn over het land, gemakkelijk door ieder te vangen. Nuttig, aangenaam en goedkoop is het aanleggen van een verzameling er van.

In denzelfden vlotten, eleganten trant als de vorige, zijn ook de nieuwe weer verschenen. Dr Karsemeyer leidt hier Jeremias de Decker in (No. 133). Het is een nuttig werk te pogen de oude dichters, die toch ook nu nog beteekenis hebben, dichter bij ons volk te brengen. Niet gemakkelijk zijn de complete gedichten van dezen 17den eeuwer te krijgen, daarom had ik liever meer aangetroffen uit „de Goede Vrijdagh". Maar de omvang der libellen is gering, beperking dus noodzakelijk. De gekozen verzen geven een goed denkbeeld van dezen christen-dichter.

Modern is No. 137, de zelfkeur van "Willem de Mérode, uit zijn verzen van het land, getiteld „T u s s c h e n ploeg en sikke 1". Eenzijdig, als de meeste bloenalezingen, daar hier slechts verzen van een bepaalde soort worden bijeengebracht, teekenen ze toch den dichter, en diens zeer verschillend werk. Het statige, breed zwellende „De Maaier", het fel plastische „De nieuwe knecht", zoowel als het sterk zakelijke „Het Stamboek" typeeren voortreffelijk verschillende zijden van dit mooie dichttalent.

De teekeningen, vooral de laatste, illustreeren de verzen goed.

Dirk Verèl geeft in Vikings een openiuc'ht-spel. Decors, spel, omgeving, zullen bij een opvoering ongetwijfeld de woorden meer gloed geven. Het lezen bevredigt minder. De geforceerde handeling geeft geen overtuigend beeld van de overwinning van 'het Christendom op de IJslandsche goden en tradities. Er komen heel goede passages in het stuk voor, maar het geheel is te oppervlakkig.

H. S.

E1 c k e r 1 y c. Tijdschrift voor Christelijke letterkunde. — Bosch & Keuning, Baarn.

Het nieuwe jaar bracht ons een nieuw letterkundig tijdschrift. De afleveringen 2 en 3, die wij' ontvingen, laten goed uitkomen, dat het tijdschrift een breede basis heeft. Studies van Roel Houwink en Anton van Duinkerken staan broederlijTi naast elkaar. Gelukkig dat dit kan ! Verzen en proza wisselen elkaar af. De litteraire essay en populair wetenschappelijke opstellen treft men er aan. Muziek en schilder- en beeldhouwkunst krijgen een bescheiden plaats. Kortom in alle opzichten lijkt het een „algemeen" tijdschrift. Het ziet er keurig uit, de namen der medewerkers hebben over 't algemeen een goeden klank. De meesten treft men echter dikwijls aan in een „eigen" tijdschrift, waardoor de vraag opkomt, of de verschijning van Eldkerlyc — die totaal niets gemeen heeft met zijn middeleeuwschen naamgenoot — wel zoo heel erg noodzakelijk was. Doet dit christelijke tijdschrift zijn oudere tijdgenooten niet noodeloos afbreuk, omdat het in wezen niet iets nieuws en anders brengt ?

De beide afleverigen maken een zeer smakelijken indruk en zijn het lezen zeer waard.

H. S.

"Wij vestigen allereerst de aandacht op het Supplement van het Nederlandsch Zendingsjaarboek voor 1937. Het is een gelukkige gedachte zulk een supplement te geven, bij de noodzakelijk vele wisselingen op 'het zendingsterrein. Ieder, die met de adressen van zendingsarbeiders bekend moet zijn, vindt in dit supplement wat hij noodig heeft. De prijs is zeer gering voor dit boekje van 70 blz.; slechts enkele dubbeltjes. Het is uitgegeven door den Zendingsstudie-Raad te Zeist.

Deze Zendingsstudie-Raad geeft ook uit „Lichtstralen o'p den Akker der wereld". Als laatste der vijf nummers van den 41en jaargang verscheen „Het opiummisbruik en zijn bestrijding" door A. K. de Groot, zendelingleeraar bij de N. Z. V. te Batavia. Uitnemend inlichtend ! Voor hen, die nader op deze vreeselüke zaak wenschen in te gaan, wordt een lijst van werken gegeven. De statistische overzidhten zijn zeer belangrijk. Alle lof voor dit niimmer. Het is afzonderlijk verkrijgbaar voor 45 et., maar den geheelen jaargang van vijf nummers ontvangt men voor ƒ 1.65.

Van den nieuwen, den 42en jaargang ligt het eerste nummer voor ons: „Het Kerk-Leger" < Church Army). Schrijver is de oude maar nog altijd frissche Dr J. H. Gunning J.Hz. Echt Gunning! Dat hij voor het Kerkleger enthousiast is, verwacht iedere lezer reeds vooraf. Hü ziet dan ook meer de lichtzijden dan de gebreken. Men bedenke, dat het Kerk-Leger iets anders is dan het Heilsleger 1 Maar men leze het keurig uitgegeven boekje. Inteekenen op de „Lichtstralen" geeft een ge­

durige vreugde.

J. D. W.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 mei 1937

De Reformatie | 8 Pagina's

BOEKBESPREKING

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 mei 1937

De Reformatie | 8 Pagina's