GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Een gesprek?

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Een gesprek?

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Onderstaande brief werd verzonden: Kampen, 19 Januari 1950.

Aan de Heeren , jledacteuren en Medewerkers van de weekbladen „De Reformatie" en „De Roeper", en prof, dr H. J. Jager te Kampen.

Geachte Heeren en Broeders,

In een onderhoud, dat heden tusschen ondergeteekenden plaats gehad heeft, werd de wenschelijkheld uitgesproken, een samenspreking te hebben van broeders uit onze kerken over enkele meeningsgeschlUen die in den laatsten tijd openbaar geworden zijn.

Bij overweging van de vraag, wie tot zulk een samenspreking zouden uit te uoodigen zijn, v/erd gevoeld, dat elke schijn van willekeur kon worden vermeden, als een objectieve maatstaf werd aangelegd. Zonder het bestaan van de twee hierboven genoemde bladen te zien als een zuivere uitdrukking van twee duidelijke stroomingen, werd toch gemeend, dat bovenbedoelde schijn - vermeden kon worden, indien men ultnoodigde de hierboven aangegeven personen. Aan hen zou kunnen toegevoegd worden prof. dr H. J. Jager, van wien ondergeteekenden bekend is, dat ook zijnerzijds de wensch tot een samenspreking was uitgesproken.

Het komt ondergeteekenden noodzakelijk voor, de verwachting uit te spreken dat ieder, die zich bereid verklaart, aan deze samenspreking deel te nemen, door het verschijnen ter eventueel te beleggen samenkomst verklaart :

a) de vrijmaking van de kerken in den jare 1944 te zien als een noodzaak en een plicht, waaraan vast te houden is;

b) ter zake van den inhoud der besprekingen contacten met personen en kringen buiten onze kerken te willen nalaten, opdat over aangelegenheden van onze kerken worde gehandeld in een open en vrije discussie vaui leden dier kerken zelf.

Gaarne zouden wij Uw antwoord willen inwachten aan het adres van den Heer J. Bos, pedel Theol. Hoogeschool, Broederweg 15, Kampen; als plaats en tijd der samenkomst hadden we ons voorgesteld Woensdag 25 Jan, a.s., te 10, 30 v, m. in één der collegezalen van de Theol. Hoogeschool; uiterlijk 6 uur zou dan de samenkomst te beëindigen zijn.

Publicatie van dezen brief wordt onzerzijds vrijgegeven.

Inmiddels verblijven wij, na broederlijken groet,

(w, g, ) B. HOLWERDA,

(W.g.) K. SCHILDER,

(w.g.) J, DE WAARD,

Terwijl we deze copie verzenden, weten we nog niet, hoe een en ander zal worden opgenomen. Het leek ons wel goed, het bericht door te geven,

K. S,

(Zie naschrift op pag, 147, )

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 28 januari 1950

De Reformatie | 8 Pagina's

Een gesprek?

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 28 januari 1950

De Reformatie | 8 Pagina's