GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

16 resultaten
Filteren
van 2
1950-01-28
De Reformatie
BELIJDENIS

BELIJDENIS

Ik heb gestreden in veel donk're nachten, 1 die slechts mijn ziel vertwijfling brachten; • ik geef mij over thans aan Uw genade. Heer • Ik leg de wapens neer — - 1• Hoe heb ik eiken dag opnieuw gestreden. i Ik zocht maar vond geen zielevrede, l Toen zag ik V, mijn Heil — neem nu mijn • [ha ...

28 januari 1950
De Reformatie
WIM VAN DER LAAN.
88 woorden
Kerk en Koninkrijk Gods

Kerk en Koninkrijk Gods

(XIV) De liturgische formulieren.Bij ons onderzoek naar de verhouding van kerk en koninkrijk Gods vraagt ook het avondmaalsformulier de aandacht, In dit formulier worden naar het bevel van Christus en van den apostel Paulus zij, die zich met ergerlijk ...

28 januari 1950
De Reformatie
J. FABER.
1208 woorden
,,Graag leeven van...."?

,,Graag leeven van...."?

Blijkens een antwoord, dat ds D. v. Dijk in Geref. Kb. •Gron. gaf op een ingezonden stuk van twee leden van V.E.R.A. (de Groningsche afdeeling van S.S.R., d.w.z. de Unie van Gereformeerde Studenten aan Openbare Universiteiten en Hoogescholen) heeft , , VERA" onlangs een ifeest georganiseerd; daar ...

28 januari 1950
De Reformatie
K. S.
1348 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater.Tot mijn schrik zie ik reeds tot driemaal toe te hebben beloofd, op iets in een volgenden brief te zullen terugkomen. Dat is wel wat veel voor een mensch, die de waarschuwing van den apostel Jacobus niet mag vergeten. Maar ik sprak van een volgenden, en voorts gold het hier fe ...

28 januari 1950
De Reformatie
MARNIX.
1889 woorden
Geen apwinding

Geen apwinding

Dr G. C Berkouwer schijnt af en toe te vergeten, onder welke publiek gemaakte papieren zoo al zijn naam staat, en hoeveel tegenstrijdigheid en onwaarheid bewezen is daar in te staan, terwijl ze toch het bedoelde effect hadden, dat ambtsdragers bij honderden beroofd zijn van den naam en de eere ee ...

28 januari 1950
De Reformatie
K. S.
591 woorden
De Kerk in het eindgericht

De Kerk in het eindgericht

(VI slot) Het drama in Indië nadert zoo langzamerhand zijn einde. In Engeland begint men wakker te worden, maar te laat. En de Amerikanen begrijpen uit de copie van hun omgekomen journalisten, dat hun heel e politiek in dezen funest was. Maar ondertusschen is het v ...

28 januari 1950
De Reformatie
B. HOLWERDA.
3485 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

DE OPSTANDING DES HEERÈN BUITEN ONZE GESCHIEDENIS.„In de Waagschaal" (barthiaansch) schrijft een artikel, dat we onverkort doorgeven. Alleen geven we enkele passages in vette letter: In de strijd der geesten is de laatste eeuwen reeds heel wat te doen geweest over de historiciteit v ...

28 januari 1950
De Reformatie
K. S.
1824 woorden
Een gesprek?

Een gesprek?

Onderstaande brief werd verzonden: Kampen, 19 Januari 1950.Aan de Heeren , jledacteuren en Medewerkers van de weekbladen „De Reformatie" en „De Roeper", en prof, dr H. J. Jager te Kampen.Geachte Heeren en Broeders, In een onderhoud, dat heden tusschen ondergeteekenden plaats ...

28 januari 1950
De Reformatie
B. HOLWERDA.
K. SCHILDER.
J. DE WAARD.
K. S.
364 woorden
Aangaande mij en mijn huis

Aangaande mij en mijn huis

Ook hier is weer de groote opvoeder aan het woord, die zich richt tot „zijn zoon". „Mijn zoon", aldus spreekt hij hem aan. Hij wil hem nu waarschuwen tegen de zonde, door hem het ernstige, afschuwelijke, vreeseUjke karakter der zonde klaar voor oogen te stellen.Een taak, die rust op eiken ...

28 januari 1950
De Reformatie
HUISMAN.
916 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Beroepen te: Grootegast-Gerkesklooster-Stroobos en Twrjzel, Cand. J. Verkade te Hattem.Maassluis, J. Kamplii-is te Ferwerd-Hallum.Sneek, J. Waagmeester te Baam.Wierum (Pr.), Cand. J. de Feyter te Axel.Aangenomen naar: Zuldwolde (Dr.), Cand. J. Verkade te ...

28 januari 1950
De Reformatie
1070 woorden
van 2