GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

16 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1950-01-28
De Kerk in het eindgericht

De Kerk in het eindgericht

(VI slot) Het drama in Indië nadert zoo langzamerhand zijn einde. In Engeland begint men wakker te worden, maar te laat. En de Amerikanen begrijpen uit de copie van hun omgekomen journalisten, dat hun heel e politiek in dezen funest was. Maar ondertusschen is het v ...

28 januari 1950
De Reformatie
B. HOLWERDA.
3485 woorden
BELIJDENIS

BELIJDENIS

Ik heb gestreden in veel donk're nachten, 1 die slechts mijn ziel vertwijfling brachten; • ik geef mij over thans aan Uw genade. Heer • Ik leg de wapens neer — - 1• Hoe heb ik eiken dag opnieuw gestreden. i Ik zocht maar vond geen zielevrede, l Toen zag ik V, mijn Heil — neem nu mijn • [ha ...

28 januari 1950
De Reformatie
WIM VAN DER LAAN.
88 woorden
Vijandschap, geen meeningsverschil

Vijandschap, geen meeningsverschil

Er ligt groote spanning in Mattheus 12: daar wordt aan een „d i s p u u t" de profetie over de onvergeeflijke zonde vastgeknoopt door den eenige, die nooit in overdrijving is gevallen. De farizeeën en andere vijanden hebben het wonder van de genezing van een stakker door den Heiland „verklaard" o ...

28 januari 1950
De Reformatie
K. S.
675 woorden
Ex-Libris

Ex-Libris

Onlangs kreeg onze jongste spruil een boek ter leen: De avonturen van Pim en Pam. Het trok bizjnder mijn aandacht. Niet vanwege den inhoud. Want ik laat die zware stukken altijd over aan Vrouw met een groote letter en kroost met een kleine letter. Maar het boek droeg op het schutblad een fraai E ...

28 januari 1950
De Reformatie
392 woorden
EX LIBKIS D. E. C.

EX LIBKIS D. E. C.

De goddelooze vraagt te leen en geeft niet terug. Psalm 37 : 21a. ...

28 januari 1950
De Reformatie
D. E. C.
11 woorden
DE PRIESTER-KONING,

DE PRIESTER-KONING,

I IH afwachting van wat de naaste toekomst brengen zal, zullen we ditmaal deze rubriek niet bezetten met copie over gebeurtenissen op het kerkelijk erf (en thans ook niet reageeren op door de feiten zelf weerlegde of inmiddels reeds achterhaalde sneltrein-reacties ...

28 januari 1950
De Reformatie
K. S.
3534 woorden
Geen apwinding

Geen apwinding

Dr G. C Berkouwer schijnt af en toe te vergeten, onder welke publiek gemaakte papieren zoo al zijn naam staat, en hoeveel tegenstrijdigheid en onwaarheid bewezen is daar in te staan, terwijl ze toch het bedoelde effect hadden, dat ambtsdragers bij honderden beroofd zijn van den naam en de eere ee ...

28 januari 1950
De Reformatie
K. S.
591 woorden
Voor onze emigranten  en immigranten

Voor onze emigranten en immigranten

Nu ons comité eenigen tijd aan het werk is, blijkt er het een en ander te zijn, dat we noodzakelijk moeten brengen onder aller aandacht.Ve'en hebben reeds aan onzen oproep gehoor gegeven, en hebben ons bericht, dat ze door ons comité willen worden geplaatst. Doch het zijn in het bijzonder ...

28 januari 1950
De Reformatie
S.D.A.I.C.
D. M. BARENDREGT
JOHN DE HAAS
568 woorden
Kerk en Koninkrijk Gods

Kerk en Koninkrijk Gods

(XIV) De liturgische formulieren.Bij ons onderzoek naar de verhouding van kerk en koninkrijk Gods vraagt ook het avondmaalsformulier de aandacht, In dit formulier worden naar het bevel van Christus en van den apostel Paulus zij, die zich met ergerlijk ...

28 januari 1950
De Reformatie
J. FABER.
1208 woorden
,,Graag leeven van...."?

,,Graag leeven van...."?

Blijkens een antwoord, dat ds D. v. Dijk in Geref. Kb. •Gron. gaf op een ingezonden stuk van twee leden van V.E.R.A. (de Groningsche afdeeling van S.S.R., d.w.z. de Unie van Gereformeerde Studenten aan Openbare Universiteiten en Hoogescholen) heeft , , VERA" onlangs een ifeest georganiseerd; daar ...

28 januari 1950
De Reformatie
K. S.
1348 woorden
van 2