GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Uit de Pers.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de Pers.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

In de Rotterdamsche Kerkbode schrijft Dr. A.

Kuyper o-i'er de Zendii^g onder de Joden het volgende artikel, dat van historische studie getuigt: De Gereformeerde Kerken drijven Zending niet alleen onder de Heidenen en Mohammedanen, maar ook onder de Joden. Daarom is het noodig ooTc af en toe eens bij die bijzondere Zending stil te staan.

Ditmaal wi ien wij eens iets meedtelen uit de geschiedenis van de jodenmissie. Het is zoo, ook die Zend ng heeft haar geschiedenis. Zij dateert niet van den laatsten tijd, maar is zoo oud als de nieuw-testamentische Kerk zelve is.

Het is bekend dat Justinus Martyr en Tertullianus, autoriteiten uit de oude kerkgeschiedenis, voor Kaar geijverd hebben en de Zending onder de Joden als een bijzonderetaak der Kerk beschouwden.

Tertullianus deed persoonlijk aan deze Zending mede, en hij deed dat door met de Joden te debalteeren.

Ten tijde van de middeleeuwen heeft deze Zending zelfs . een vrij hooge vlucht genomen. Men werkte naar drieërlei methode: door belooning, door geweld, door strijdschriften. Daar zijn tijden geweest waarin men aan de Joden, als zij tot het Christendom wilden overkomen, rijke geschenken gaf, en ook tijden waarin met hen als het ware met het zwaard tot het Christendom heeft willen drijven.

Maar de Dominicanen, een Roomsche orde die zich bijzonder voor de Zending onder de Joden interesseerde, en waarvan velen als Zendeling, onder de Joden ar-beidden, traden met hen in debat, hielden geleerde gesprekken met hen en schreven wetenschappelijke werken. En deze Dominicanen hebben vroeger veel succes gehad, want vele aanzienlijke Joden hebben door hun arbeid met het Jodenaom gebroken. En het eigenaardige was dat vele Joden, door de Dominicanen tot bekeering gebracht, zelven optraden als zendelingen, onder hun eigen volk. ' ' > We lezen dat, om van deze Zending eens iets mee te deelen, dat in Tordosa twee. Dominicanen disputeerden met acht van de geleerdste rabbijnen in Spanje. Het was in het jaar 1414. Er hadden 68 zittingen plaats, gedurende welke het debat tusschen die Dominicanen en de Rabbijnen gevoerd werd. En het gevolg was dat 20000 Joden gedoopt werden. ^ , Dat zal wel niet alleen en uitsluitend, tengevolge van het dubat geweest zijn, want het is bekend dat in Spanje hevige en bloedige Jodenvervolgingen hebben plaats gehad, en dat juist in het'jaar 1414 een exodus van 200000 Joden naar Afrika heeft plaats gehad. Spanje heeft zijn beruchte Inquisitie ook tegen de joden gebruikt. In het Jaar 1481 werden er alleen in Sevilla 2000 Joden verbrand, en werden 300000 Joden uit Spanje ^verbannen.

In Frankrijk zijn de .Joden ten tijde van de middeleeuwen zwaar vervolgd geweest. Op tal van plaatsen werden de Joodsche boeken in het openbaar verbrand, en herhaaldelijk werd een algemeene moord onder hen uitgevoerd, In Italië waren de Joden verplicht eens in de maand een Christelijke prediking hetzij in de kerk hetzij in hun ei/en Synagoge bij te wonen. Een instelling die in meerdere landen van Europa voorkwanj en geduurd heeft tot in de achttiende eeuw. Op het Carnaval werden de Joden in Italië aan ongelooflijke verachting en aan publieke mïs-i handeling prijsgegeven. .' In Duitschland heeft men in de middeleeuwen menigmaal geprobeerd de Joden door geweld tot bekeering te brengen, en ze daarbij vaak ook gruwelijk vervolgd. Later hebben de Piëtisten en vooral de Hernhutters zeer veel voor de Zending onder de Joden gedaan, en op dat gebied zich bijzonder verdienstelijk gemaakt, en rijken zegen gezien.

In Engeland, waar men altoos een bijzondere voorliefde vuor het Joodsche volk en voor de Zending, onder de Joden had, — misschien wel omdat men er zoo graag gelooft dat het Engelsche volk de nakomelingen zijn van de Tien Stammen —r werden de Joden eerst in bijzondere bescherming genomen, maar ten gevolge van hun handelsmanieren en woekerbedrijf werden ze in 1290 uit Engeland verdreven.

Alleen in Nederland hebben de Joden een vrij verkeer gehad. En zij die uit Frankrijk, Engeland en Duitschland verdreven waren, hebben in ons vaderland een. veilige schuilplaats gevonden, al was in sommige steden, met name Utrecht, hun het verblijf ontzegd.

Eerst tegen het einde der 18de eeuw kon men zeggen dat in West-Europa de Joden geëmancipeerd zijn en het vrije verkeer in het volksleven van Europa hebben verkregen. Dit leidde er als vanzelf toe, dat de Zending onder de Joden van dien tijd af meer op normale wijze gedreven werd. Er kwam een einde aan maatschappelijke achteruitzet-I ting en bruut geweld. Men werkte meer in den ' weg van onderwijzing en overtuiging. ^

Het meest wordt voor die Zending door Enge land gedaan, en wel door de Schotsche kerk. iPresbyterianen en Dissenters zenden hun boden uit door de geheele wereld tot bekeering der Joden. Maar ook in Duitschland heeft die Zending de liefde van veler harten, en Fransch Delitszch heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de Zending onder de Joden door. te geven het uitnemendste hulpmiddel, namelijlc een meesterlijke vertaling van het Nieuwe Testament in de Hebreeuwsche taal.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 november 1917

De Heraut | 4 Pagina's

Uit de Pers.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 november 1917

De Heraut | 4 Pagina's