GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1917-11-25
"Tot een hoog bertrek."

"Tot een hoog bertrek."

Doch de HEERE is mij geweest tot een hoog vertrek, en mijn God tot eene steenrots mijner toevlucht. Psalm XCIV : 22. Het land, dat ons volk bewoont, is te plat, om de bezieling, die in dat gewagen van een hoog vertrek ligt, rechtstreeks in ons op te nemen.In ...

De Heraut
A. K.
1418 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CCLXV. ACHTSTE REEKS. X. En zij riepen met groote stemme, zeggende: oe lang, o heilige en waarachtige Heerscher, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen ? Openb. 6 : 10. ...

De Heraut
A. K.
3338 woorden
Amsterdam, 23 November.

Amsterdam, 23 November.

Dat de Minister van Oorlog zich bereid verklaard heeft aan de gemoedsbezwaren van hen, die het gebruik van de wapenen ongeoorloofd achten, tegemoet te komen, juichen ook wij van harte toe. Al zullen deze bezwaarden, als contrapraestatie, een jaar langer burgerdienst hebben te verrichten, ze zulle ...

De Heraut
2504 woorden
Symboliek bij het Avondmaal.

Symboliek bij het Avondmaal.

De Gereformeerden hebben er steeds prijs op gesteld, dat ook" in de symbolische handelingen bij het Avondmaal duidelijk zou uitkomen, dat dit Sacrament ons heenwijst op de eenige offerande, door Jezus aan het kruis volbracht. Daar toch heeft Christus zijn lichaam laten offeren en verbreken en zij ...

De Heraut
1227 woorden
Een uniek geval.

Een uniek geval.

Een onzer predikanten. Ds. W. Faber, verkeert in een zeer eigenaardige positie.A!s student eerst in de rechten studeerende, gaf hij zich vrijwillig op voor den legerdienst bij de reserve, waar hij het tot den graad van tweeden luitenant bracht.Later van studie veranderende en tot de ...

De Heraut
426 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

In de Rotterdamsche Kerkbode schrijft Dr. A.Kuyper o-i'er de Zendii^g onder de Joden het volgende artikel, dat van historische studie getuigt: De Gereformeerde Kerken drijven Zending niet alleen onder de Heidenen en Mohammedanen, maar ook onder de Joden. Daarom is het noodig ooTc af en toe ...

De Heraut
809 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrije Universiteit. De afgeloopen week gaf wel aanleiding om de verwachting, dat de aangevangen actie nog lang zal voortauren, te versterken.Aan het te kort werd weer eens de aandacht geschonken.In Pernis werd door Ds. Anken daarvoor een inzameling ge ...

De Heraut
274 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Gemengd Nieuws. Kindermoord tot bevrediging der godheden. Een dagblad dat te Calcutta verschijnt, meldde dezer dagen, dat drie moeders en haar Goeroe (Godsdienstleeraar) vervolgd zijn, omdat zij twee kleine jongens hadden gedood. De moord was gepleegd door twee vro ...

De Heraut
243 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

VELERLEI WEGEN. XIII. DE GASTEN. Mijn eerste gedachte toen ik Mevrouw Jansens zag was — zelfzuchtig genoeg — aan het mijne. De gedachte kwam namelijk bij niij op, of het mooie halssnoer ook. van mevrou ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1152 woorden
Reorganisatie.

Reorganisatie.

Ook van moderne zijde, waar men dusver het hardnekkigst aan de bestaande organisatie der Kerk vasthield, begint men allengs in te zien, dat deze organisatie niet deugt, een anachronisme is, een keurslijf, dat de gezonde ontwikkeling der Kerk eer belemmert dan bevordert. Zoo schreef Dr.Van ...

De Heraut
H. H. K.
970 woorden
van 4