GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 123

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 123

Rede, gehouden bij het overdragen van het Rectoraat der Vrije Universiteit

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

BIJLAGE E .

UE UOLEERENDE KERKEN.

131

eenige subsidie tot onderhout desseluen, Doch also De vergadering niet en is in Competenten getale is goetgevonden Dit wt te stellen totten naesten Donderdach. (Protoe. IV, fol. 143). 18 JUNI 1615. — Opt Versoeek van Samuel vanden Borre, sampt syne bygevoechde Thomas Roo end Arent Willemss Ouderlingen, inde naeste vergadering voorgesfelt, is goetgevonden Dat men hen tot een antwoort geven sal, Datmen henn sal assisteren met een Jaer onderhout etc. (Protoe. IV, fol. 143). 2 JULI 1615. — Syn binnengestaen met behoorlyke Credentie Petrus Buyck, Wouter Adrianss, Jan Pieterss, Samuel Amantis, Ouderlingen, gedeputeert wt het Deel der Dolerende kerken tot Soetermeer, Benthuysen, Seuenhuysen, Haserwoude etc. dewelcke Hare klachten gedaen hebben, ouer de onordenilycke invoringe end iudringinge van ousuyvere Predicanten in hare plaetsen, Waer door sy genootsaect worden De suyvere predicatie van Gods Woort end t' oprechte gebruyck der Sacramen'en te Deruen, end voorgestelt hoe Datse van nieening syn, een eygen Predicant, synde suyver inde leere end geloue te beroepen, tot haerder vertroostinge, twelck vande vergadering aengehi)ort synde, is gt'ct gevonden haer ouer haeren goeden yver te prysen, tot stautvasticheyt te vermanen, end alle mogelyke assistentie met raet end Daet van ousentwegen thoe te seggen, twelck deur D. Praesidem geschiet is. (Protoe. IV, fol. 145). 37 NOV, 1615. — A.lso verstaen wort dat inde Dolerende kercK toht[stc] AJcmaer eenige swaricheyt schynt te willen ontstaen wt de Dimissie van haren Dienaei D. Kralingio die aldaer gepractiseert wort. Is byden broederen goetgevonden Dat D. Praeses nopende Dese sake sal schryuen aende kercke aldaer, Deselue vriendelycken thot voorsichticheyt, vermanende. (Protoe. IV, fol. 154). 7 JANUARI 1616. — Syn binnen gestaen twee Ouderlingen gecommitteert van de dolerende kerke binnen Hoorn, met namen Pieter Willemss end Fredrick Jacobss. De welke wt naeme haerder kerke verclaerden Dat sy wel bedocht waren op eenen Esaias Wicketoorn om hem te beroepen tot haren predicant, Versoekende hierop onses kerkenraets aduys, end getuichnis van synen persoon, Daerop de Broeders haer Voornemen goet gekent, end den voorss, persoon getuychnis van gesontheyt des Geloofs, end vromicheyt des leuens gegeuen hebben. (Protoe. IV, fol. 157). 7 JANUARI 1616. — Dewyle de Broeders verstaen dat groote onrustheyt begint te rysen onder de Gemeente binnen Alcmaer wt de Dimissie van Jacobo Cralingio, die aldaer gepractiseert wort. end noch meerder swarieheyt Darut schynt te willen ontstaen. Is goet geuonden Dat D. Praeses noch eens aende kerke aldaer schryuen, end haer vermanen sal, om haeren Predicant by haer te behouden. (Protoe. IV, fol. 15 7). 31 APRIL 1616. — ü . Planoius Dient aen, Dat D. Ez: Wickentoorn Versoect getuijchenis als Dat'hij aen Dien Van Hooren niet verbonden en

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 123

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's