GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 133

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 133

Rede, gehouden bij het overdragen van het Rectoraat der Vrije Universiteit

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

BIJLAGE F .

J)E KEEKEEAAD EN DE HULL. VEEGAD. VAN COEEËSPONDENTIE.

131

behoedenisse vande Euangelische Waerheijt inde kerken deser Provinciën betreffen met malcanderen te bespreken. (Protoc. IV, fel. 118). 9 JULI 1616. — Syn binnengestaen Samuel vanden Borre, met eenige geassocieerde, end hebben voorgestelt, hoe Dat de gedeputeerde vande Dolerende kerken hier te lande, in vry goeden getale binnen Amsterdam verschenen syn om een gemeen request te concipieeren, Datse de Vergadering der H. Staten deese Dachvaert souden presenteren, Versoekende eenige wt het midden van onsen kerkenraet, om haer met raet end aduys te helpen Dienen, twelck in communicatie geleyt synde is goetgevonden, Dat D. Hallius end D. Casparus haer sullen assisteren, end met eenen den H. Burgermeesteren versoeken, dat haer E. gelieue voor De bedructe kerken, aen Haer E. gecommitteerden inden Hage te schryuen, ende haere sake ten besten te recommanderen. (Protoc. IV, fol. 145). 24 MAART 1616. — D. Hallius dient mede aen Dat hij met D. GeZdorpio byden Heren Voornoemt [Burgemeesteren] was geweest Dewelcke haer voorgedragen hadden Dat haer E. verstaen hadde Datmen alhier een tzaemen comste souden houden, om een Decreet van scheuringe te maken, waerop sy geantwoort hebben, Dat de E. Heeren vande sake te milde bericht waren en[z]. end was Daer also bij gebleuen. (Protoc. IV, fol. 163). 2 MAART 1617. — Alsoo den 6. Martij alhier verschijnen sullen wt verscheyden dolerende Kercken sommige Predicanten end Ouderlingen, sullen byden selven compareren D. Hallius end D. Plantius. (Protoc. IV, fol. 204). 9 MAART 1617. — Heeft D. Hallius van wegen die hier nu laeste gehoudene vergaderinge, bestaende van verscheyden Kercken ofte haeren gedeputeerden gerapporteert, dat dese voorschreven vergaderinge heeft goet gevonden dat eenighe vande Kercke van Amsterdam sullen vercoren worden, die de Classes van Edam, Enchuijssen etcet. tegen dynsdage naesteomende wtreyssende sullen arbeyden te induceren tot aenneminge ende onderteeckeninghe vande Laeste beraemde end geresolveerde oock wtgeschrevene acte, aengaende de afsneydinghe [de n is over eene ch heen geschreven] vande Herminianen: De broederen sulcx verstaen hebbende, hebben by resolutie goet gevonden, dat dit stuck sal wtgestelt worden tot naerder end meerder vergadeiinge te weten, op maendach ten 9 vren. (Protoc. IV, fol. 204). 9 MAART 1617. — D. Hallius heeft ingebracht, hoe dat by de vergaderinge der tegenwoordige buyten Predicanten goet gevonden is, dat eenighe vande Kercke van Amsterdam souden ter eerster ge'egentheyt afgesonden worden, tot den Classen van Enckhuyssen, mitsgaders Edam, om de Broeders aldaer te induceren tot onderteeckeninghe vande Laetste Acte van onser naerder verbindinghe etcet. dan alsoo de Vergaderinge niet compleet en was, is dit wtgcbtelt. (Protoc. IV, fol. 205). 30 MAART 1617. — Voor eerst zyn inde vergaderinghe gelesen beyde de Acten opgericht end gestelt by de naestlaetste end laetste ver-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 133

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's