GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 143

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 143

Rede, gehouden bij het overdragen van het Rectoraat der Vrije Universiteit

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

BIJiAGE & .

AKTEN VAU tAÜ

HÖLL. VEEGAU. VAN CORBESPONDENTIE.

l4l

handeling aJsoo te dirigeren, dat niet anders besloten werde, dan dat dient tot vordering syns H. naems eere ende opbouwing der H: gemeijnte Actum tot Bueren desen XXIVen Septemb. 1617 stilo Loei. [eigenhandige onderteekeningen]. Jonas Arnoldi Timmerman Bcclesiastes tot Benscop Michael vander Zooveren, predicant des godtlycken woorts tot Ackoy. Bartholomeus Sckaets, Dienaer des Godtlijcken woorts tot Tricht.

2. De geloofsbrief van Ds. Johannes Petri Houweningen en Ds. Johannes Cloppenburch, afgevaardigden der Classis van Gorinchem {OudSynodaal Archief, nr. 35, II, 45, fol, 295). De dienaren des Classis van Gorinchem hebben wt den haren g e committeert D. Johannem Petri Houweningen ende D. Johannem Cloppenburch respeetiue dienaren tot Werckendam ende Aelburch om met haren goeden raedt ende advijs bij te woonen de vergaderinge der Zuijdt Hollantschen dassen de welcke tot Swijndrecht ofte op andere plaetsen sal gehouden worden den 23 Octob. 1617. Versoecken derhaluen dat de voorgen: vergaderinge dese ouse broederen voor soodanige gelieue te aensien ende te erkennen ; ende in het gene dat sij van onsen wegen sullen proponeren, gelooue te geven, Actum den 25 Septemb. 1617 [eigenhandige onderteekeningen]. Jodocus Geisteranus, Clas[s]is Praeses. Samuel Platevoet scriba Classis

"ó. De geloofsbrief van Ds. Isacus Wassenburgius en Adam vander Mijl, afgevaardigden uit de Classis van Woerden {Oud-Synodaal Archief, nr. 35, II, 45, fol. 303). Alzoo ons verwittight is van zeeckere Kerekelicke vergaderinghe die gehouden zal werden te Swyndrecht den 23en oc'ober 1617 omme te bespreeeken van zoodanighe dijnghen, die tot welstant der Kercken ende hanthoudinghe vande ware Christelicke religie, onder goede correspondentie ende eenigheyt sullen bevonden werden te behoiren, ende op ons versocht is uyt het midden van ons Jemant met behoirlicke credentie te zeijnden, om de vergaderinghe by te weden ende alies met raet ende advijs tot Godes eere te helpen besturen, Soo ist dat wij tot V B Vergaderinghe seijnden onsen Lieuen ende weerden ende Godtzalighen Medebroeder D. Isacum Wassenburgium Predikant tot Calslagen ende den E. Adam vander Mijl out burgmeester ende Ouderling der dolerende Kercke tot Woerden, om alles te helpen besluijten wat tot Welstant der Kercken noodigh wort bevonden te behoiren, waer aen wij ons gedragheu. Biddende E [lees Vj E. vergaderinghe dese onse gedeputeerde voor zulcx aen te nemen, ende God almachtigh dat hij in V E vergaderinghe wil

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 143

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's