GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

OPVOEDING EN ONDERWIJS

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Uit een statistiek.

Hel is altijd een genot, zoo in het begin van het jaar, eens te snuffelen in den Unie-Almanak, het Jaarboekje voor hel Christelijk Onderwijs in Nederland en O. G. Al heel gauw kijkt men dan eens naar de samenvatting van het geheel. Daai*uit blijkt, dal het aantal scholen waar Christelijk onderwijs wordt gegeven, in den loop van 1937 met 6 is verminderd, terwijl het aantal leerlingen in totaal vermeerderde met 3021. Er kon worden geconstateerd, dal 329268 kinderen onze Christelijke scholen bezoeken. Hel stemt tot dankbaarheid, dat dit getal nog steeds toeneemt, al is het, dat hier en daar een school door de concenlratie-maatregelen moest worden gesloten.

Opmerkelijk is ook, dat in den loop van 1937 het aantal onderwijzers met 46 vermeerderde, terwijl dat der onderwijzeressen met 104 verminderde, zoodat het totaal aantal leerkrachten met 48 verminderde. Meer kinderen, minder onderwijskrachten, ieder begrijpt, dat zoo iets niet goed gaat. Nu komen evenwel de kweekelingen mei akte uitkomst bieden. Het aantal van deze leerkrachten vermeerderde in een jaar tijds met 386. In onze 2136 scholen dienen nu reeds 2449 kweekelingen met akte, dat is per school meer dan één. En wie weet, dat de organisatie van menige school in de war zou loopen zonder die kweekelingen, gevoelt, dat ons schoolwezen wel wat verplicht is aan deze jongelui en dat hun belangen ook bij den voorlduur aan onze schoolvereenigingen moeien wolfden aanbevolen.

Dezen keer trof mij ook, dat, hoewel langzaam, toch ook andere takken van Christelijk Onderwijs vorderen. Zoo hebben we 2 Landbouwwinterscholen (Ambt-Hardenberg en Haarlemmermeer). Verder 19 Chr. Lagere Landbouwscholen en 2 Tuinbouwscholen (Berlikum en Broek op Langendijk). Ook reeds 3 Landbouwhuishoudscholen, waar boerendochters en andere platlelandsmeisjes en - vrouwen onderwijs ontvangen in koken, waschbehandeling, voedingsleer, warenkennis, naaien en verstellen, melkbehandeling, verzorging van het pluimvee en jong\'ee, het kweeken van groenten, fruit, bloemen en kamerplanten (Aalten, Ede, Stad- Hardenberg).

Menigeen zal ook niet vermoeden, dat we 31 Chrislelijke Nijverheids-Onderwijsscholen hebben. En als men wil welen, hoe deze scholen op prijs worden gesteld, lette men eens op het aantal leerlingen van sommige: Rotterdam één van 678 en één van 472, Den Haag één van 660 en éen van 600, Amsterdam vijf respectievelijk met 95, 50, 260, 475 en 415, Groningen 475, Haarlem 473, Zetten 381, Delft 349 enz. Als men nu weet, hoe

moeilijk deze scholen konden worden opgericht, omdat de betrokken overheid niet altijd de nood'zakelijkheid inzag, dan voelt men, dat ook op dit terrein de plaats van het Christelijk Onderwijs met strijd moest worden veroverd.

De Heere zegene verder ons Christelijk Lager Onderwijs en make het getrouw aan het beleden beginsel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 maart 1938

De Reformatie | 8 Pagina's

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 maart 1938

De Reformatie | 8 Pagina's