GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1938-03-11
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Kagawa en liet Ciiristendom. IV. Het is niel gemakkelijk een zuiveren indruk te geven van wat Kagawa leert aangaande Jezus Christus. Dr van Beusekom maakt in zijn geschrift ergens de opmerking dat de dogmatiek van Kagawa geen omvangr ...

11 maart 1938
De Reformatie
H. M.
1753 woorden
Progressie van inzicht.

Progressie van inzicht.

Er is vooruitgang in klaarheid van inzicht. De Heilige Geest werkt tot nu toe. En de kerkbelijdenis is niet een carillon dat altijd door eenselfde aria speelt, maar een diamant die steeds zuiverder wordt geslepen.Dr A. KUYPER, „De Heraulf', No. 118. ...

11 maart 1938
De Reformatie
Dr A. KUYPER
41 woorden
KERKELUKLEVEM

KERKELUKLEVEM

De mystiek ter tafel. In den laatsten tijd komt onder ons met eenige schuchterheid de vraag ter sprake, wat te denken is van de mystiek, en, of ze geen verdwijningsgevaar loopt. Of daarbij steeds ieder, die zich van den term bedient, rekenschap geven kan van zijn b ...

11 maart 1938
De Reformatie
K. S.
3269 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Jezns werd ontroerd in den geest De voetwasschmg is nu door den Heerc Jezus volbracht en Hij heeft tot Zijn discipelen gezegd, waarom Hij hen de voeten heeft gewasschen. Zooals zij rein zijn van het stof, zoo zijn zij ook rein van de zonden om hel woord, dat Hij to ...

11 maart 1938
De Reformatie
M. Vr.
785 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Uit de Carnaval In de Vasten! Onze zuidelijke landgenoolen Iiebben de carnavalsleut verwisseld met de ernstige stemming van den vastentijd.Een groote mate van mensclikundigheid kunnen wij aan Rome niet ontzeggen; wat kennen zij het mensclielijk liart in al d ...

11 maart 1938
De Reformatie
N. B.
K. S.
1454 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Een roman utt den tijd der Afscheiding.„Brandende harten", de geschiedenis van Maurits en Suze van Hall, door Gera Kraanvan den Burg. — J. H. Kok te Kampen.Eenigen tijd geleden bespraken we in deze rubriek den laatsten roman van Arthur van Schendel, „De grauwe vogels". En we kwamen ...

11 maart 1938
De Reformatie
GR. GILHUIS-SMITSKAMP.
2284 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

„Kerk en Socialisme". V. (Slot.) In het vorige artikel is eenige aandacht geschonken aan de beschouwingen van den Sneeker predikant, Dr H. de Vos, over den „zin van het socialisme".Dr de Vos meende, dat „men (juist van godsdie ...

11 maart 1938
De Reformatie
B. t. B.
1997 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Uit een statistiek. Hel is altijd een genot, zoo in het begin van het jaar, eens te snuffelen in den Unie-Almanak, het Jaarboekje voor hel Christelijk Onderwijs in Nederland en O. G. Al heel gauw kijkt men dan eens naar de samenvatting van het geheel. Daai*uit blij ...

11 maart 1938
De Reformatie
G. MEIMA.
406 woorden
VROUWENVRAGEN

VROUWENVRAGEN

Van Protest en Manifest I. „Maar het huis... dat is toch te allen tijde van de huisvrouw geweest? "Met deze woorden begint Mevrouw Van Hille— Gaerthé haar nieuwste boek „Huis en Hof". Het is een simpele vraag, die als antwoord ...

11 maart 1938
De Reformatie
W. CREMER-DE VRIES.
1386 woorden
BRIEF UIT AMERIKA

BRIEF UIT AMERIKA

Emil Brunner en Otto Piper. De vorige maal schreef ik dat de nieuwe president te Princeton, Dr John A. Mackay, het Seminarie aldaar tracht Barthiaansch te maken. Dat was natuurlijk in algemeenen zin bedoeld. We namen geen nota van het verschil tusschen Barth en Bru ...

11 maart 1938
De Reformatie
C. VAN TIL.
1174 woorden
van 2