GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vrye Universiteit.

Gisterenavond trad in de Geref. Kerk van Bunschoten de pastor loei Ds. H. A. Munnink , voor de gemeente op met eene rede in het belang der Vrije Universiteit. In verband met I Cor. 13 : 2 wees de begaafde spreker op het hooge belang onzer Universiteit, die als een proietische macht in het leven moet staan, gefundeerd in de liefde Christi.

Klaar en helder werd onze profetische roeping geschetst, de roeping ook onzer Christelijke Hoogèschool: Gods openbaring indenken, Gods gedachten naspeuren in het diepe zielsbesef van 'sHeilands Woord: »Zonder Mij kunt gij niets doen!" Er werd gewezen op hetgeen onze L^niversiteit vraagt: Ons gebed, onze offers, onze zonen; in 't kort: onze steun en toewijding.

In gebed en dankzegging werden de belangen der Stichting herdacht en hare nooden den Heere opgedragen.

Een extra collecte werd gebonden; bijzondere gaven werden ontvangen, en ongeveer een twintigtal nieuwe begunstigers genoteerd, die als antwoord op de verspreide circulaires hun biljet ingevuld in het kerkzakje hadden geworpen. De actie alhier zal met kracht voortgezet worden, terwijl eerstdaags ook in Spakenburg Ds. Munnik voor de V. U. hoopt te spreken.

Aan »de Gereformeerde Kerken in Nederland* wordt door Deputaten voor de Correspondentie met de Hooge Overheid bekend gemaakt, dat sinds de laatste opgave op de lijst der Kerken voornoemd, voor de eerste maal zijn geplaatst:

onder No. 905 de Gereformeerde Kerk te Wassenaar, classis Leiden,

onder No. 906 de Gereformeerde Kerk te Alteveer^ gem. Hoogeveen, classis Meppel,

onder No. 907 de Gereformeerde Eferk te Schoonhoven^ classis Gouda, -

en dat daarop als ineengesmolten zijn geschrapt, onder No. 557 en 558 de Gereformeerde erken A. en B. te Schoonhoven en onder ovengenoemd nummer zijn herplaatst.

Namens Deputaten voornoemd,

H. BAVINCK.

Z. S.

De classis Gouda heeft in haar buitengewone vergadering van 7 Dec. 1915, na gehouden praeparatoir examen, met algemeene stemmen beroepbaar gesteld den heer J. A. Verhtog^ theol. cand. te Zevenhuizen, Z.-H.

Op last der classis voorn.,

J. B. JANSEN, assessor.

Kort verslag van de vergadering der Classis Brielle op 3 Nov. te Middelhamis.

Door Ds. V. Lummel wordt de vergadering geopend op de gebruikelijke wijze. Blijkens de credentialen zijn alle kerken wettig vertegenwoordigd. Aan drie diaken afgev. wordt keurstem verleend. Praeses is. Ds. van Lummel, assessor Ds. Dekker, scriba Ds. EsseBfek.

De notulen worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. Kerkvisitatoren brengen rapport uit van de kerkvisitatie in alle Kerken der Classis behalve in die van Spijkenisse en Den Bommel, waar zij nog niet kon gehouden worden. Over 't algemeen geven die rapporten reden tot blijdschap en dank. Vele Kerken echter zien zeer verlangend uit naar een eigen Dienaar des Woords, en wenden daartoe ook naarstig pogingen aan, maar werden tot hiertoe telkens teleurgesteld. Met blijdschap verneemt de vergadering, dat Brielle en Tinte een regeling getroffen hebben om gezamenlijk een Dienaar des Woords te beroepen. In Spijkenisse en Den Bommel zal de Kerkvisitatie alsnog gehouden woeden.

Ingekomen is een circulaire van de Deputaten der Generale Kas tot steun der verzorging van emeriti-pred., preds. weduwen en weezen in zake de acte van emeriteering en pensioneering. Bij een paar kerken, welke deze acte nog niet uitgereikt hebben aan hare predikanten, wordt aangedrongen om dit alsnog te doen.

Een protest van br. S. te M. tegen zijn kerkeraad wordt in behandeling genomen, en eene commissie benoemd om de zaak daarin genoemd, i in loco te onderzoeken.

De rondvraag naar Art. 41 levert niets bizonders te melden op. Door de Commissie tot l Evangelisatie is een concept-reglement voor de n Evangelisatie in de classis ter tafel gebracht. Na bespreking van dit concept wordt besloten, de eindstemming daarover in een volgende vergadering te doen plaats hebben. Met blijdschap verneemt de vergadering, dat de classes j chiedam en Rotterdam hulp in den D. d. W. ebben verleend, terwijl zij hoopt dat deze Classes en ook die van Barendrecht in de eerst­ d volgende maanden deze hulp weer zal bieden. l e vacaturebeurten worden geregeld als volgt: en Bommel in Jan. Ds. Rooseboom in Febr. n eventueel een D. d. W. uit de Cl. Barendrecht, u of Ds. Mol; Brielle in Dec. event, een D. d. W. t uit de Cl. Schiedam; Tinte in Dec event, een D.d. W. uit de Cl. Barendrecht, of Ds. Mol, l n Febr. event, een D. d. W. uit de Ct. Schiedam ; Hellevoetsluis in Dec Ds. Meijster; Nieuwelvoet in Jan. event, een D. d. W. uit de Cl. chiedam; Ouddorp in Febr. Ds. v. Lummel; g ockanje in Jan. Ds. de Jonge, in Febr. Ds. choenmakers; Melissant in Jan. Ds. Esselink, n Febr. Ds. Dekker; Stellendam in Dec Ds. an Velsen.

Nadat nog de classic, quota en verschillende collecten gëind zijn, gaat de assessor voor in dankiegging en sluit de voorz. de vergadering.

Op last der Classis,

G. W. H. ESSELINK, c

Stada.h.H.^ 3 Nov. '15. Scriba. t J

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 12 december 1915

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten

Bekijk de hele uitgave van zondag 12 december 1915

De Heraut | 4 Pagina's