GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

28 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1915-12-12
Dan de Voleinding.

Dan de Voleinding.

cxc. ZESDE REEKS. XIïI, God, voortijds ^veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon. Hebr. 1:1. ...

12 december 1915
De Heraut
Dr. A. K.
3839 woorden
„De leiders zijn verleiders”.

„De leiders zijn verleiders”.

Want de leiders dezes volks zijn verleiders, en die van hen geleid worden, worden ingeslokt. Jesaia' 9 j 15. Niets is onder ons, in ons creatuürlijk leven, eender. Zelfs onder de dieren ziet ge telkens het verschil, dat de ééne vogel vooruit vliegt en de richting b ...

12 december 1915
De Heraut
Dr. A. K.
1356 woorden
De Nieuwe Rotterdammer

De Nieuwe Rotterdammer

Amsterdam, 10 December 1915.De Nieuwe Rotterdammer meent, .dat de voorstelling, die we in ons voorgaand artikel van de positie der Roomsche Kerk in dezen oorlog gaven, niet juist is. Waar we er op wezen, hoe ze als wereldkerk boven en buiten den gevoerden strijd staat en daarom haar machti ...

12 december 1915
De Heraut
1547 woorden
Een onjuiste statistiek.

Een onjuiste statistiek.

Het statistisch overzicht, dat Prof. van Bakel in de Hervorming van het aantal theologische studenten aan de verschillende Hoogescholen in Nederland gaf, klopt, wat de getallen van de theologische studenten aan de Vrije Universiteit betreft, volstrekt niet met de officieele cijfers, die de Vrije ...

12 december 1915
De Heraut
2426 woorden
Leestafel.

Leestafel.

J. A. WoRMSER. EEN SCHAT IN AARDEN VATEN. DE > AFSCHEIDiNG« IN LEVENSBESCHRIJ-^NGEN GESCHETST. E. J. Bosch Jbzn. — Nijverdal 1915.Van de EERSTE SERIE van dit breed opgezet werk liggen thans het Ie en lie stuk voor mij.Twee goed gedrukte boeken; elk van ruim 200 bladzijden, in ste ...

12 december 1915
De Heraut
G.
1560 woorden
Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Cubaard, Th. A. Bergsma, te 2e xloërmond. — Brouwershaven, W. Steunenberg, and. te IJsselmuiden. — Batavia, J. C, Rullmann, e Utrecht. — 'sGravenhage (vijfde pred. plaats), . Douma, te Watergraafsmeer.AANGENOMEN : Warfl"um, A. ...

12 december 1915
De Heraut
155 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Vrye Universiteit. Gisterenavond trad in de Geref. Kerk van Bunschoten de pastor loei Ds. H. A. Munnink , voor de gemeente op met eene rede in het belang der Vrije Universiteit. In verband met I Cor. 13 : 2 wees de begaafde spreker op het hooge belang onzer Univers ...

12 december 1915
De Heraut
H. BAVINCK.
J. B. JANSEN
assessor.
G. W. H. ESSELINK
795 woorden
Het jubileum van Ds. Dijkstra,

Het jubileum van Ds. Dijkstra,

Nu Ds. H. Dijkstra van Smilde onlangs het voorrecht genoot zijn veertigjarig jubileum als predikant te vieren, mag een woord van hulde en waardeering voor het vele goede, dat hij voor den Zendingsarbeid onzer Kerken gedaan heeft, ook in ons blad niet ontbreken.Toen op de Synode van Middelb ...

12 december 1915
De Heraut
DR. H. H. K.
435 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

ELK ZIJN LOON. VI. MET LIST. Dat de vader van kinderen als deze niets te hopen had is begrijpelijk. Trouwens zij van hem evenmin.Toen de dochters hun bruidschat en elke zoon zijn erfgoed gekrege ...

12 december 1915
De Heraut
HOOGENBIRK.
1032 woorden
Over-spanning

Over-spanning

Ove spanningwordt spoedig overwonnen door 't gebruik vanMijnSiardt's Zenuwtabletten.Per koker 60 cent, 3 kokers ƒ1.70. Verkrijgbaar bij Apoth. en Drogisten. Fabrik. A. Mijnhardt, Pharm. Fabr. Zeist.Eiscb vooral merk „IViijnhardt". ...

12 december 1915
De Heraut
28 woorden
van 3