GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 124

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 124

Rede, gehouden bij het overdragen van het Rectoraat der Vrije Universiteit

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

133

BIJLAGE E .

DE DOLEEKENDE

KEUKEN.

zij, also t' Classis van Dordrecht onder t' weick hij beroepen is, hem t' selue heeft opgeleyt, Hierop is besloten Dat sodane getuychnis by hem, aen Die Van Hoorn gal moeten versocht worden, twelck hem Van D, Praeside sal toegeschreuen worden. (Protoc. IV, fol. 164). 9 JUNI 1616. — D. Hallius dient aen dat hij Van wegen des Classis sy byden E. H. BargerMr geweest, end Volgende den last hem met D. Caspo opgeleyt, met eenen Voorgestelt, hoe Datmen Verstont: Dat niet tegenstaende haer E. protestatie De Staten evenwel Voortgingen, met tegen den Predicanten te procederen, alst blyct by Samuel vanden Borre end andere, Waerop haer E. ter antwoorde gaven. Dat sie met groot leetwesen dit hoorden, Maer voor Desen tyt niets konden doen. End also de H. Burgermr. niet compleet waeren, wilden sy deese sake wyders in bedenken nemen. (Protoc. IV, fol. 16?). 23 JUNI 1616. — D. Hallius dient aen hoe Dat hij gisteren zij geweest ten huyse Vanden BurgMr Witson, Dewelcke hem hebbe aengedient, hoe dat eenige gecommitteerde van Enekhuijsen byden H. Burgermeesteren alhier hebben geweest, ende Voorgestelt Datmen sulcke harde proceduren tegen den Predicanten, niet en behoorde te lyden. Ende Dat de saeke alhier inde Vroetschap hadde geweest alwaer besloten was, Dat op morgen eenige naeden Hage souden gesonden worden, ende Datse Daerom Versochten datmen eenige personen wilde noemen ende stellen met d' omstandicheden vandien, 3. Datmen oock eenige reden soude daerby Voegen, als Dat sulcke proceduren onchristlyk syn, end t' selue ten huyse van den H. Burgemr morgen ten 3 wren Inbrengen, om hen te strecken tot versterking haerder Memorie, D. Plancius Voechde Daerby Datsie mede begeerden, Datmen reeden wilde stellen, waerom Datmen geen gemeenschap metten Arminianen end Vorstianen kan houden: Is goetgevonden dat legelyk Die 'morgen niet prediken sal, eenige exempelen stellen sal bij geschrifte, ende redenen, end op morgen ten 7 uren hier verschijnen, End Dan Voort stemmen wie byden Heeren gaen sal. (Protoc. IV, fol. 168). 15 SEPT. 1616. — Is Vanden Praeside gelesen seker missiue vanden Ouderlingen der Dolerende kerke Van Rotterdam, Daerin Verhaelt wort Van seker boeck streckende tot lasteringe der gesonde leere, gemaect by eenige Predicanten desseluen Classis te weten Van Math. Aertss van Seeuenhuijsen Henrico Slatio van Bleeswyck end Bontebal Van Hilligersberg. end byden seluen herwarts gesonden, om te doen drucken; Is goetgevonden Datmen den H. Burgemr. t'selue sal aendienen, als mede Vant schandlyck tafereel, twelck nu te coop hangt, om Daertegens nae haer E. goetvinden eenige remedie te versoeken twelck doen sullen D. Trigland: end Fred, Janss. (Protoc. IV, fol, 178). 13 OCTOBER. 116. — D. Praeses sal schryven aen D. Fesium Versoekende dat hij Joannem Georgy te Sevenhuysen cum annexis wille bevestigen, also men verstaet dat i). i^'as^Ms Van Dese Vergadering Daertoe

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 124

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's