GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Persstemmen.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Persstemmen.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Hei eerste Rapporienboek voor de Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Amerika.

Dit Rapportenboek, dat ons in andere Synodejaren steeds werd toegezonden door de goede zorgen van den „Stated Clerk" ontvingen wij nog niet.

Misschien is de wereldreis van Dr H. Beets daarvan wel de oorzaak.

Nu moeten wij het doen met de spaarzame gegevens, welke wij in „De Wachter" (Am.) vonden.

Daarin laat de bekende predikant iedere week „Postduiven" over heel het land vliegen. Wij lokken ze ditmaal naar hier en citeeren:

De Synode van 1928 week in het benoemen va.a commissies eenigszins af van vroegere Synoden door een paar belangrijke quaesties in handen te stellen van broeders, die ver wonen van het centrum. Een groep predikanten in Californië werd geroepen ons voor te lichten iiangaande de Regels van Orde voor de Synodale vergaderingen; en twee predikanten uit het hooge Noordwesten, Muyskens en J. W. Brink, werden aangewezen om advies te geven ia zake den doop van aangenomen kinderen.

't Komt mij voor, dat die twee commissies wel een woord van lof mogen ontvangen. Het deed mijn westersch hart goed, dat de broeders, die aan de einden der aarde huizen — om niet te zeggen in Galilea of in den kerkelijken achterhoek — zoo iets kranigs hebben geproduceerd. Die twee rapporten beslaan saam ongeveer een derde deel van heel het boek. Waarlijk, het Westen laat zich ditmaal niet onbetuigd!

Dat stuk over den doop van aangenomen kinderen staat op pooten. De schrijvers blijken goed op de hoogte te ziJn met de hteratuur over hun onderwerp. En ze bepalen zich er niet toe aan te halen, wat door Kuyper en Bavinck en Hodge is geleeraard, doch ze melden van de praktijk der oude Christelijke Kerk, en ze beroepen zich op de oude Nederlandsohe godgeleerden. En dan blijkt het, dat ze even goed thuis zijn in het Latijn van de Leidsche professoren in hun „Synopsis Purioris Theologiae" en van De Moor in ziJn „Commentaar op a Marok", als in het Engelsch en Hollandsch. 't Zou wenschelijk zijn, dat deze doorwrochte studie afzonderlijk werd gepubhceerd en verkrijgbaar gesteld.

Aan de broeders in Californië was het dorste aller onderwerpen toevertrouwd. Ze moesten de Synodale Regels van Orde aan een grondige herziening onderwerpen. Minder kon 't al niet. Zoo iets als reglements-

heraening. Dooh leg 'hun stuk niet ter zijde. Er waait «en frissche - wind door. Hier en daar sprankelt de tumor, bijvoorbeeld als ons wordt geteekend de breedsprakigheid sommiger synodeleden, en als de substituut motie het moet ontgelden. Ook wordt het taai geduld, dat een synodale president onder de tegen-» woordige bedeeUng behoeft, op interessante wijze beschreven. Als hun Rules worden aangenomen, en eerst onder den hamer komen, opdat terstond naar die Regels kan worden geleefd, zal de vergadering wel heel wat worden bekort. Broeders, die veel spraakwater 'hebben, zullen zich dsin moeten intoomen. En de leider weet beter hoe bij bet schip tusschen allerlei klippen heeft door te sturen.

Toch verwondert het mij niet, dat hunne medeleden in Michigan, Dss. Manni en Van Wyk, niet in alles met hen instemmen. Waar de schoen bij deze 'broeders knijpt wordt niet gezegd. We hopen dat spoedig te vernemen. Doch mijns inziens zijn de R u 1 e s te veel geschoeid op den leest van parlementaire regels. Soms is het geheel eenig karakter van een kerkelijke vergadering uit het oog verloren. Sommige bepalingen zijn te bindend. Ook vrees ik, dat er te veel bepalingen zijn. Moet niet veel worden overgelaten aan het geheiligd gezond verstand van president en vergadering?

Blijkens dit rapportenboek belooft de aanstaande Synode uiterst belangrijk te worden. Vele onderwerpen raken het meest innige leven van onze kerken. Denk: bijvoorbeeld aaji wat betrekking heeft op de Orde van Eeredienst, Liturgie en Gemeentelijk Gezang.

Onze nieuwsgierigheid wordt erdoor opgewekt, den. inhoud van deze rapporten te kennen. Eigenaardig, dat ook daar de werkwijze der Synode een voorwerp van bespreking is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 februari 1930

De Reformatie | 8 Pagina's

Persstemmen.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 februari 1930

De Reformatie | 8 Pagina's