GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

OPVOEDING EN ONDERWIJS

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ongerustheid.

In Engeland maakte men zich dezer dagen ongerust over twee dingen: over de daling van het intelligentiepeil en over de daling van het geboortecijfer.

Men is gaan melen met de tegenwoordig gebruikelijke tests en men meent ontdekt te hebben, dat gemiddeld het intelligentiepeil in 10 jaar met 1 o/„ daalt. Daar maakt men zich ongerust over. Het Engelsche volk wordt dan langzamerhand dom, lals n.l. niet een soortgelijke daling bij andere volken kan worden gevonden. Dan is dit verschijnsel vergelijkenderwijs niet gevaarlijk. En immers ook elders klaagt men over achteruitgang, wiat de verstandelijke prestaties aangaat.

Toch maak ik mij nog niet zooi ongerust over wat, naar deze Engelsche bezorgdheid, een gevaar voor onze Westersche cultuur beteekent. Allereerst mogen we niet vergeten, dat men tegenwoordig veel ijveriger naar de achterlijke kinderen zoekt. Door betere methoden van onderzoek onderkent men ze gemakkelijk. Vroeger werden ze als zoodanig nooil geregistreerd'. Wanneer men nu meer achterlijken telt, wil dat nog niet zeggen, dat er vroeger minder waren.

Verder voert men aan, dat de kinderen meer moeite hebben, het program af te werken. Hierbij mag men niet vergeten, dat er vroeger veel minder van de kinderen gevraagd werd. De leerstof is zoodanig uitgebreid, dat alleen de uitblinkers er geen moeite mee hebben. De gemiddelde leerling moet wel eens blijven zitten. Eu als men dan aanvoert, dat de kinderen minder belangstellend, gemakkelijker afleidbaar zijn, zie dan mag men niet vergeten, dat, wanneer de kinderen met leerstof worden lastig gevallen, die hen nog niet of niet voldoende interesseert, ze veel gemakkelijker hun aandacht aan wat anders geven. Worden de kleinste dorpen in onze dagen niet reeds aangeraakt door het snelle verkeer en hebben niet vooral de kinderen uit de drukke steden een atmosfeer, waarin ze dagelijks leven, schadelijk voor de aandachtsconcentratie?

Ik denk ook nog aan velerlei sport, die door de jongens gemakkelijk met een te groot deel aandacht wordt vereerd, waardoor het leeren in het algemeen niet bevorderd wordt. In andere kringen vreest men ook nog den invloed van de bioscoop, die vervlakkend op de aandacht zon' werken. Durf ik wel te beweren, dat in onze kringen gelulikig hel bioscoop-bezoek nog geen invloed' uitoefent?

In elk geval zal een en ander nog eens nauwkeurig onderzocht moeten worden, aleer men ernstig ongerust behoeft te worden over het geconstateerde dalen van het intelligentiepeil.

Wel moet men ongerust wordten over het tweede punt bovengenoemd: het dalen van het geboortecijfer. Dat is teen feit, dat in de beschaafde wereld valt te conslateeren en de Westersche cultuur inderdaad ernstig bedreigt, 't Begint ook in onze kringen door te dringen. Men constateert hel op de scholen. En het verschijnsel valt niet voldoende te verklaren uit de omstandigheid, dat da huwelijken wat later worden gesloten. Of dit een kwestie is, die ook de school en het onderwijs raakt? Ongetwijfeld. Angstvallig telt men in menigen schoolkring de namen in doopboeken na eni ziet

dan niet zelden een minder hoopivol verschiet voor den bloei van de school. Menige school is zoo reeds gedaald van vier op drie of van driei op twee leerkrachten en ieder deskundige weet, van hoe ingrijpenden aard zoo'n teruggang van een school is. En kan zoo iets nu uit natuurlijke oorzaken worden verklaard, dan kan men zichj daar gemakkelijk bij neerleggen. Stuit men evenwel op liet verschijnsel van de onnatuurlijke geboortebeperking, al wordt dat niet openlijk örkend, dan mag daar terecht ongerustheid in menig hart komen. Want dat de school terugloopt is dan niet erg, niet het ergst. Maar dat er geen leven is naar de Schrift, ook in het huwelijk en dat et geen geloof is, om uit 's Heereii hand te aanvaarden wat Hij geeft, zie dat geeft aanleiding tot bezorgdheid.

Onlangs werd de opmerking gemaakt, dat de meest verwende, de meest luchtelooze kinderen komen uit de kleine gezinnen. Er zal nog wel niet veel bewijs geleverd kunnen worden voor deze stelling, maar als ze waarheid bevat, dan) is de toename van het aantal kleine gezinnen wel dubbel nadeelig voor de school en voor de geheele samenleving.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 juni 1937

De Reformatie | 8 Pagina's

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 juni 1937

De Reformatie | 8 Pagina's