GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Officieele berichten uit de ned. Geref. kerken.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

De kerkeraad der Ned Ger. kerk te Zaamslag bericht, met hartelijken dank, ontvangen te hebben van de kerk te Grgpskerke, gecollecteerd in de kerk, ƒ 4.05,

Bewege de Heere nog vele kerken, iets af te zonderen tot verlichting onzer gemeente. De Heere heeft den blijmoedigen gever lief.

De kerkeraad voornoemd,

W, A. VROLIJK JR., voorzitter.

K. DE KRAKER, scriba.

Zaamslag, 3 Maart 1890.

Ook uit de kerk te Diemen en Watergraafsmeer kan nu bericht, dat de zaak der reformatie haar beslag heeft gekregen. Na op Zondag 2 Maart in hun diensten te zijn bevestigd, hielden de leden van den nieuwen kerkeraad op Maandag 3 Maart hun eerste vergadering. Zij verklaarden uit naam der kerk de kerkenorde van 1816 voor afgeschaft, zoodat de kerkenorde van 1619 weer van kracht is geworden. Moge de Heere de bearbeiding der gemeente rijkelijk zegenen! Het adres van den kerkeraad is bij den heer C. A. van Wijngaarden, Middenweg D 7.

Namens den kerkeraad,

B, VAN SCHELVEN, consulent.

De kerkeraad der Ned. Geref. kerk te Maarsen (classis Utrecht) bericht door dezen, dat hij, verkozen krachtens 't ambt der geloovigen, en op Dinsdag r4 Jan. bevestigd, besloot, onder biddend opzien tot den Heere, weder naar de wettige kerkenordening onzer Gereformeerde kerken, 't laatst herzien te Dordrecht in den jare 1619, te gaan leven. Dit brengt ook mede, dat de kerkeraad gemeenschap begeert te onderhouden met al de kerken, die, in gehoorzaamheid aan 't Woord des Heeren, braken met de Synodale organisatie van 1816. De Heere sterke alhier het kleine beginsel. Stukken, voor den kerkeraad bestemd, zende men aan 't adres van den ouderling W. G, Boersen.

De kerkeraad voornoemd,

A. VAN KRUISTUM, ouderl.

"W. G, BOERSEN, »

H. VAN DORP, diaken.

J. F. HÖLSCHBR, »

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 maart 1890

De Heraut | 6 Pagina's

Officieele berichten uit de ned. Geref. kerken.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 maart 1890

De Heraut | 6 Pagina's