GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1890-03-09
De martelaren.

De martelaren.

LIMBERT THOREIV. V.De derde der Augustijner monniken, die zijne belijdenis niet verzaakte; was Lambert Thoren. Ofschoon hij met Vees en Van Esch op het schavot gebracht en van zijn priesterlijke waardigheid ontdaan was, werd hij niet inet hen verbrand. Waaro ...

9 maart 1890
De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
844 woorden
Van de Genademiddelen.

Van de Genademiddelen.

ZO.VMGSAFDEeLIiVG XXV. Wij zien onze teekenen niet; er is geen profeet meer, noch iemand bij ons, die weet, hoe lang. Ps. 74:9. XI. Van het Sacrament (6). Voor vfÏQ is het Sacrament.'Kort ...

9 maart 1890
De Heraut
3052 woorden
Eindelijk is er dan toch over

Eindelijk is er dan toch over

Eindelijk is er dan toch over de SHedrechtsche quaestie een vlugschrift uitgekomen, waarin al de processtukken bijeen staan.Het zag het licht bij Koebrugge en De Zeeuw te Dordrecht, en is, hoezeer ook anoniem uitgegeven, toch kennelijk uit den hoek van het Classicaal bestuur van Dordrecht ...

9 maart 1890
De Heraut
532 woorden
Vooral de afzetting van Ds

Vooral de afzetting van Ds

Amsterdam, J Maart 1890.In de kerk van Zwijndrecht zijn groote dingen geschied.Vooral de afzetting van Ds. Sleeswijk Visser te Rijsoord had eindelijk veler oog voor den verderfelijken invloed van de Synadale organisatie doen opengcian, en den kerkeraad onder de leiding van haar pred ...

9 maart 1890
De Heraut
R. VISSCHER
Praeses.
C. M. VAN OOSTERZEE
Assessor
qq.
VAN POPTA
L. C. TERNEDEN.
A. VOGELAAR PZ.
G. SILLEVIS.
A. W. L. TALMA
Scriba.
Scriba
(was get.) L. DrrOEDrES DZN
President.
E. CÉSAR SEGErrRrS
Vice-President.
P. O. H. GEVAERTS VAN SIMONS- HAVEN.rr
W. ZÉGERS.
J. H. GUNNING J.H ZN.
A. BOSMAN.
J. C. VAN SLEE.r
G. J. VAN DER FLIER.
A. LOEFF.
2440 woorden
„Versneed ze en wierp ze in het vuur.”

„Versneed ze en wierp ze in het vuur.”

En het geschiedde, als Tehüdi drie stukken of vier gelezen had, versneed hij ze met een schrijversraes en wierp ze in het vuur, dat op den haard was totdat de gansche rol verteerd was in het vuur, dat op den haard was. Jeremia 36 : 23. Jójakim, Josia's zoon, is een ...

9 maart 1890
De Heraut
KUYPER
1494 woorden
Uit Purmerend vraagt

Uit Purmerend vraagt

Uit Purmerend vraagt men ons, of de kerk aldaar niet evenals de kerken van Zaandam en Alkmaar, onder de meer invloedrijke behoort, die zoo spoedig mogelijk een geregelden Dienst des Woords behoeven.Het schijnt in deze Classis met het modernisme dan al heel ver gekomen. Zoo meldt men o. a.: ...

9 maart 1890
De Heraut
KUYPER.
233 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Een nieuwe vondst. Aartsbisschop Byrennios beweert, in een klooster te Damascus een handschrift van het Nieuwe Testament gevonden te hebben, dat even oud is, zoo niet ouder, dan de bekende Codex Sinaiticus. Indien dit bericht bevestigd wordt, kan dit manuscript onschatbare waarde hebben voor de t ...

9 maart 1890
De Heraut
KUYPER.
576 woorden
Uit Bentheim verzoekt

Uit Bentheim verzoekt

Uit Bentheim verzoekt men ons eene rectificatie.We hadden in ons No. van 26 Janitarijl. van de trouwe Gereformeerden van Bentheim gesproken als van een „afgescheiden groep."Dit schijnt den indruk te hebben gemaakt, alsof we daarmee aan deze kerken een separatistisch standpunt toesch ...

9 maart 1890
De Heraut
99 woorden
Van de Bibliotheca Reformata

Van de Bibliotheca Reformata

Van de Bibliotheca Reformata is thans weder een deel verschenen, door de goede zorg van Prof. Dr. De Hartog, die er eene belangrijke voorrede aan toevoegde, en nog een nadere studie over Zanchius als exegeet toezei.Met dit deel is de commentaar van ^«Vr. Zanchius op den brief aan de Efezen ...

9 maart 1890
De Heraut
167 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

De redactie van de Hervorming waant dat we de geheimen van Minister Bergansius verklapt hebben.Ze schrijft toch: Indien men het nog niet weet, daö btwijst het laatste numner van de E.«raui, hoezeer Dr. Kuyper is ingewijd iu de regeeringsplannen, met name wat betreft de te verwachten ...

9 maart 1890
De Heraut
Kuyper.
1393 woorden
van 4