GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

VENLO, Het waren voor de Gereformeerden te dezer plaatse gewichtige, maar tevens verblijdende dagen die ze den laatsten tijd doorleefden. Mocht onder leiding van haren consulent, den heer Both van Eindhoven, en met medewerking van den kerkeraad van Helmond den 8en Maart j, l, de institueering 'van de kerk van Venlo plaats hebben, aan den avond van 22 Maart d, o, v, werden de gekozen broeders, de ouderlingen Eijkman en Koerselman en de diakenen Van Baardewijk en Meijer, door denzelfden leeraar in hunne ambten bevestigd.

Al deze gebeurtenissen, die onder den zegen des Heeren bier mochten plaats vinden, zijn mede een gevolg van den onvermoeiden arbeid, door den heer Dekker in den dienst der Evangelisatie hier en elders in Limburg verricht.

Zegene de Heere zijnen verderen arbeid, ook nu hij, ingevolge besluit van de classis 's-Hertogenbosch, mag staan naar den Dienst des Woords en der Sacramenten, en kome die arbeid in hoofdzaak de kerk van Venlo ten goede. Moge ze bovenal strekken tot eer van 's Heeren naam en uitbreiding van Zijn Koninkrijk,

Deze jeugdige kerk, de eerste Gereformeerde kerk in Limburg, zij in aller voorbede aanbevolen.

Namens den kerkeraad:

G, J, KOERSELMAN, scriba.

Voorloopig adres: G, J. Koerselman, Venlo, Retraitelaan 7,

Aan de Geref, Kerken in Nederland,

De deputaten voor de Zending onder de Joden van de Geref, Kerken in Nederland ontvingen van den kerkeraad der Geref, Kerk van Rotterdam bet verzoek, aan de kerken het volgende mede. te deelen :

De kerkeraad heeft zich genoodzaakt gezien, gehoord het rapport zijner deputaten, om alle verband met de Vereeniging „Mordechai", Zending onder de Joden alhier drijvend, te verbreken.

Op grond van deze mededeeling verzoeken de deputaten aan de kerken, geen sprekers namens die Vereeniging meer toe te laten en giften, collecten enz, toe te zenden aan de door de Synode benoemde deputaten.

Tevens vermelden deputaten nog, dat naar de acta der laatst gehouden Generale Synode de classis Rotterdam in hare December-vergadering in de plaats van Ds, A, van Veelo heeft benoemd Ds. H. C. v. d. Brink van Rotterdam.

De deputaten voornoemd:

J. DOUMA, voorzitter.

H. C. V. D. BRINK.

J. D, V. D, VELDEN, scriba.

Rotterdam, 29 Maart 1911.

P.S, Andere kerkelijke bladen worden verzocht dit bericht over te willen nemen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 april 1911

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 april 1911

De Heraut | 4 Pagina's