GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 125

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 125

Rede, gehouden bij het overdragen van het Rectoraat der Vrije Universiteit

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

BIJLAGE E .

DE DOLEERENDE

KEUKEN.

123

versocht synde, hem daertoe wel sal laten gcbruijken of eenen anderen goeden Predicant daertoe bewegen. (Protoc. IV, fol. 182). 15 DECEMBER 1616. — Sal D. Ursimts schryven aen Caspar Wiltens, Dat hij sich op een plaetse houden sal. End alhoewel datter weynieh toehoorders Compareren Dat hij evenwel met syn Predieatien sal Voortgaen. (Protoc. IV, fol. 189). 30 MAART 1617. — Daer syn binnengestaen-. Thomas de Rhoo end Cornells Ariaenssen beyde Ouderlinghen vande dolarende Kercken vander Gauwe, verclarende haeren claeclielycken staet, die sy binnen de Stat vander Gauwe onderworpen syn, te weten: dat sy nae voorgaande opschortinge van neerinü,he, oock der Stat ontseyt syn by de Magistraet aldaer, versouckende raet; hoe sy hier in souden mogen handelen lot verhoedinghe meerder schade. Dit ghehoort zynde, is goet gevonden, dat wt den midden van ons met hun gaen sal by den E. Heeren Burgmeesteren D. Rodolphus Petri, om aldaer dese haere saecken den selven bekent te maecken, end met eenen te versoucken brieven van addres end recommandatie alles onder de naeme van onse E. E. Heeren voornomt aen zyn Excellentie mitgelyek De E. E. Heeren vanden Provincialen Eaede: ten eynde by haere E.E. hierin ten besten eenighe remedie mochte int werck gestel t worden. (Protoc. IV. fol. 209). 30 MEI 1617. — Op den 30. Mey syn by ons verscheenen wtter Naeme vande dolerende Kercke van Sgravenhaech met namen Abraham Le Febuere end Jan Tilmanss. versoeckende achtervolgende haere overgeleyde Credentie de tegenwoordieheyt end hulpe D. Triglandii: Ten eynde sy onder zynen Dienst, eerst daechs de Clooster Kercke int Voorhout geleghen tot haerder Vergaderinghe end continuele Prcdicatie souden moghen gebruycken, Dewyle sy geensins niet langer haere voorighe plaetse die veel te enge end te cleyn is, en konnen gebruycken, oock dese voornoemde Cloosterkercke haer by resolutie end by provisie is toegheleijt vanden E. E. Heeren Staten: Dit alles ghehoort ende in delibei-atie genomen zynde, is goet gevonden om redenen end verscheyden insichten hier in geleghen, dat'iien dese twee voornoemde Broederen aendienen sal, dat onse kerckenraet voor raetsaemst vint, dat dit haer voornemen, beroerende dese voornoemde plaetse, voor d'eerste mael int •werck sal gestelt worden onder den Dienst van Haerlieder Predikant D. Swalmium : eud dat om seer veele ende ghewichtighe redenen: Maer by soo verre de Gera' ynte van deu Haeeh ofte dese haere gesante (hier by ons synde) hier niet en konden beweecht worden end sy daertoe nootsaeckelyeke redenen hadden, dat in sulcken gevalle wy willieh zyn haerlieder te assisteren door D. Triglandium hiertoe vanden voorschreven Broederen vanden Haeeh versocht. Dit is hen voorghehouden : Maer alsoo sy haer niet maehtieh en kenden hier in voorder te resolveeren, hebben dan begeert sehrifteliek ontdeckinghe van onse meninghe aen D. Swalmium : twek'ke hen is vergunt, twelcke doen sal D. Praeses. (Protoc. IV, fol. 231).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 125

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's