GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 135

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 135

Rede, gehouden bij het overdragen van het Rectoraat der Vrije Universiteit

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

BIJLAGE F . BB KERKEE4.AD EN DE HOLL. VERGAD. VAN COHRESPONBENTIE.

133

noemden Paludanum ad verteeren sullen, dat hy hem heeft te addresseren aende naesteomende vergaderinghe, die hier wesen sal in Septembre eerstcomende, ende aldaer zyne gelegentheyt verclaren, ten eynde hy mach gheholpen worden. (Protoc. IV, fol. 232). 34 AUG. 16l7. — Daer is seecker brief gelesen comende vande Kercke vanden Haech, die ons verwittieht, hoe dat op den 28 Augusti deser Loopende Maent aldaer in S' graven Haech gehouden sal vlierden De Vergaderinghe der Dolerende Kercken van SuijtHollant, die anders binnen Dordrecht soude geschiet zijn, versouekende, datter yemant wt onser Kercken hem daer vinden soude, om dese voorgenoemde Vergaderinghe by te woonen. Dit in deliberatie gheleght zynde, is goet gevonden, dat men schryven sal, aen D. Rudolphum Petri, versouekende van hem, dat hy hem by de selve Broeders soude willen presenteren teghen den selven tyt, om te hooren end te sien, over tgene daer gedaen sal moghen worden, end ons tzyner tyt daer van te verwittighen. Dit sal doen D. Praeses. (Protoc. IV, fol. 239). 6 8EPT, .1617. — Om op ofte inde naesteomende Vergaderinghe vande Dolerende Kercken, die hier wesen sal op den 11 Septembris te versehynen zyn bestemt D. Jacobus Eolandi end D. Jacobus Triglandius. (Protoc. IV, fol. 241). 14 SEPT. 1617. — D. Triglandius in absentie D. Jacobi Rolandi heeft den Kerckenraet verelaert, dat de meermaels voor desen ghedaehte Theses end Antitheses, Der Leere ende Puncten der Leere tusschen ons end de Remonstranten in verschil staende nu veerdich zijn, gelyck sy sulcx mede oock de Vergaderinghe der Doleerende Kercken, dese voorleden daghen hier ghehouden bekent ghemaeckt hebben, vraeghende wat nu voorder hier over sal ghedaen worden : Dit in deliberatie geleyt zynde, Is hier op besloten om d' absentie van veele deser vergaderinghe, dese saecke sal wtghestelt worden tot over acht daghen eerstcomende. (Protoc. IV, fol. 242). 21 SEPT. 1617. — D. Triglandius heeft wederom vernieut syn voorich voorstel van het lesen end visiteren vande gestelde Theses end Antitheses: Is daerop besloten dat in dit werck tot een voorbereydinghe eers daechs sullen ken begheven, Vrsinus, Casparus, Silvius, Lamerius, Item als Ouderlingen Willem van Sitterich end Middelgeest. (Protoc. IV, fol. 248). 28 SEPT. 1617. — Volgende voorgaende resolutie is ingebracht rappoort ouer de ghelesen end gevisiteerde theses end Antitheses ghestelt door D. Jacobum Rolandi end D. Triglandium, betreffende de stucken des geloofs hier te Lande in coutroversie vande Remonstranten getrocken: Waer van de Somma is gheweest: Dat dese Theses ende antitheses bevonden worden wel end bondich ghestelt te zyn: Dan dat wat bedeneken is ghevallen op de byghevoechde absurda end calumnien sommigher Remonstranten, alsoo sy daer bloot staen end sonder eenighe verclaringhe ofte refutatie, oock daer beneffens; dat naeghelaten is, ijets hier by

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 135

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's