GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

„Van 's Heeren Ordinantiën”, door Dr W. Geesink. Inleidend Deel. Tweede onveranderde druk. Kampen — J. H. Kok (z. j.)

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

„Van 's Heeren Ordinantiën”, door Dr W. Geesink. Inleidend Deel. Tweede onveranderde druk. Kampen — J. H. Kok (z. j.)

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

„Van 's Heeren Ordinantiën”, door Dr W. Geesink. Inleidend Deel. Tweede onveranderde druk. Kampen - J. H. Kok (z. j.)

Lang reeds werd naar den tweeden druk van flit Standaardwerk van prof. Geesink uitgezien.

Op boekverkoopingen ging het oud ver bovea den corspronkelijken prijs-

Men kon het schier niet meer machtig worden.

Deze tweede uitgave komt dan ook eigenlijk veel te laat-

Maar niet te Iaat in dezen zin, dat het boek door dit uitstel eenigszins geantikeerd zou zijn.

IMoest het nieuw worden geschreven, dan zou dj auteur, wiens wetenschappelijk geweten hom dwingt om „bij" te zijn, hier en daar nog wel over nieuwere theorieën hebben gerefereerd en gekritiseerd.

Doch ook nu deze tweede druk onveranderd bleef daalde het boek in waarde niet. ' '

Prof. Geesink toch trekt in dit machtige werk lijnen-i

En de wisselingen, welke de wetenschap sinds 1908 doormaakte, waren niet van dien aard, dat de groote lijnen anders zouden moeten worden geteefcend.

(Hoe de hooggeachte auteur origineel is in alles bewijst ook weer zijn „Voorwoord" voor dezen nieuwen druk.

Daarbij past zoo geheel de band, welken de Uitgever liet ontwerpen.

Op de voorzijde van den mooi gestyleerden omslag leest men ietwat naar boven: Van 's Heeren Ordinantien. En geheel onderaa, n: Geesink. Meer niet. In dien enkelen naam, zonder titel, zonder voorletters, ligt zoo typisch uitgedrukt zoowel de populariteit, welke deze Schrijver geniet als ook het unieke, dat het kenmerkt. Wie met prof.' Geesink heeft kennis gemaakt, vergeet hem niet meer. • ^

Dit boek staat hooger dan een alfabetisch geordende Encyclopedie.

Het geeft systeem.

Ons heerlijk Calvinistisch systeem.

Wij getroosten ons gaarne de moeite om de inhoudsopgave grootendeels af te schrijiven, opdat een ieder zie, welk een lijkdom dit werk bevat.

'In de eerste afdeeling wordt gehandeld over: de wereldorde, de wereldorde en Gods souvereiniteit, de natuurlijke wereldorde en Gods almacht, de zedelijke wereldorde en Gods almacht, menschelijke vrijheid en Goddelijke almacht, het wonder, de zedelijke wereldorda en Gods goedheid, het geluk der slechten en het ongeluk der goeden, het ongeluk der kinderen om de slechtheM der va.deren.

In de tïveede afdeeling: Calvinisme en Fatalisme (waarbij wordt besproken: de - gepraedestineerde dief, de Islam, de Stoicijnen, Spinoza, monistisch Fatalisme, mechanisch Monisme), (Calvinisme en-Casualisme (waarbij afzonderlijk een plaats vinden: Pelagianisme en Arminianisme, het Gebed, het gebruik der middelen, de Epicurun)-' '

In de derde afdeeling: schepping, schepping van hemel en aarde, bet licht, uitspansel en aarde, de planten, het eerste „leven" op aarde, zon, maan en sterrem, de ; dieren, de versteeningen, de evolutieleer, de mensck

(En dat is dan nog maar het eerste van de vier deelen.

Heeft de Schrijver door dit boek zijn reeds gevestigden naam schitterend bevestigend, het worde hem gegeven dit meesterwerk nog te overtreffen door de uitgave van zijn „Gereformeerde Ethiek". '

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 maart 1926

De Reformatie | 8 Pagina's

„Van 's Heeren Ordinantiën”, door Dr W. Geesink. Inleidend Deel. Tweede onveranderde druk. Kampen — J. H. Kok (z. j.)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 maart 1926

De Reformatie | 8 Pagina's