GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

14 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1926-03-12
BEHOEFTE AAH GEZAG.

BEHOEFTE AAH GEZAG.

I. Een student, leerling aan de Amsterdamsdie Stedelijke Universiteit, vertelde mij eenigen tijd geleden, dat een van zijn hoogleeraren op college zoo terloops de opmerking had gemaakt: „de massa, nu ja, de massa heeft behoefte , aan gezag". Blijkbaar was de bedoel ...

De Reformatie
T. FERWERDA
1184 woorden
Wat en Wien?

Wat en Wien?

(Biduur voor het gewas).Zie daar den parvenu, Sebnaj.Hij is als een vreemde, als een man van buiten, ingedrongen in het heilige volk en de heilige stad, Jeruzalem, en hij heeft er wel carrière gemaakt ook. Is hij niet de voornaamste dignitaris laan het hof van Hizkia geworden? ...

De Reformatie
K. S.
1577 woorden
St. Franciscus van Assisi, door A. G. Wolf.

St. Franciscus van Assisi, door A. G. Wolf.

Ds A. G. Wolf, Geref. Pred. te Antwerpen, die reeds in verschillende tijdscJiriften artikelen gaf, I in hmr inhoud en vorm van aesthetisohe waarde, ' heeft niet lang geleden een van zijn lezingen aan de Uitgeversmaatschappij „Holland" ter uitgave afgestaan. IOnderwerp van die lezing (en du ...

De Reformatie
C. T.
1504 woorden
Synode-indrukken

Synode-indrukken

VII. Eenparig. Met Donderdag 4 Maart was - een der gewichtigste data voor de Synode aangebroken.De zitting zou openbaar zijn.Talrijk was de opkomst.Men zag onder de „gasten", gelijk de Praeses, Ds Fernhout, de tO ...

De Reformatie
HEPP
773 woorden
PERS-SCHOÜW.

PERS-SCHOÜW.

Dr J. C. de Moor. † Nóg een lezer zendt mij een bijdrage uit den litterairen arbeid van wijlen Dr J. G. de Moor. Ook aan deze geef ik, den inzender dankend, gaarne een plaats. Het is een bewerking van den eerste der „Dreams" van Olive Schreiner, zie „Ons Tijdschrif ...

De Reformatie
J. C. DE MOOR.
C. A. P. M.
K. S.
2048 woorden
„Het spoor bij den eenzamen pijnboom",  door John Fox Jr., uit het Amerikaansch  vertaald door G. van der Tonge—Koster. Uitg. A. G. Schoonderbeek, Laren.

„Het spoor bij den eenzamen pijnboom", door John Fox Jr., uit het Amerikaansch vertaald door G. van der Tonge—Koster. Uitg. A. G. Schoonderbeek, Laren.

„Het spoor bij den eenzamen pijnboom", door John Fox Jr., uit het Amerikaansch vertaald door G. van der Tonge-Koster. Uitg. A. G. Schoonderbeek, Laren.In dit verhaal, dat de kleur heeft van een detectiveroman, worden verteld de avonturen van een jongen Engelschman, die in Amerika met ontgi ...

De Reformatie
C.T.
133 woorden
Over dsn Satan.

Over dsn Satan.

V. De namen (3). Behalve de namen „Satan" en „duivel", die, zooals bleek, eigennamen werden in den loop der eeuwen, zijn er nog enkele namen, die als eigennaam te zien zijn. Wij bedoelen: „Belial", en „Beëlzebul", of ook: „Beëlzebub" ...

De Reformatie
K. S.
2401 woorden
„Van 's Heeren Ordinantiën”, door Dr W. Geesink. Inleidend Deel. Tweede onveranderde druk. Kampen — J. H. Kok (z. j.)

„Van 's Heeren Ordinantiën”, door Dr W. Geesink. Inleidend Deel. Tweede onveranderde druk. Kampen — J. H. Kok (z. j.)

„Van 's Heeren Ordinantiën”, door Dr W. Geesink. Inleidend Deel. Tweede onveranderde druk. Kampen - J. H. Kok (z. j.)Lang reeds werd naar den tweeden druk van flit Standaardwerk van prof. Geesink uitgezien.Op boekverkoopingen ging het oud ver bovea den corspronkelijken prijs- ...

De Reformatie
459 woorden
We ontvingen ter aankondiging het jubileum-nummer van „Timotheüs” (uitg. van La Rivière en Voorhoeve,

We ontvingen ter aankondiging het jubileum-nummer van „Timotheüs” (uitg. van La Rivière en Voorhoeve,

Zwolle) dat onder den titel „Het Zilveren getij", gewijd is aan de feestelijke gebeurtenis, die in het koninklijk huis is gevierd-Het nummer, gedateerd 6 Febr., was bü z'n verschijning up-to-date en bracht allerlei goede foto's van het koninklijk gezin en prettig geschreven bijdragen over het hed ...

De Reformatie
C. T.
80 woorden
„Uit Zijne Volheid. Elke dag in Gods licht." Samenstelster Mej: A. J. van den Ban. Zeist — J. Ploegsma.

„Uit Zijne Volheid. Elke dag in Gods licht." Samenstelster Mej: A. J. van den Ban. Zeist — J. Ploegsma.

„Uit Zijne Volheid. Elke dag in Gods licht." Samenstelster Mej: A. J. van den Ban. Zeist - J. Ploegsma.Jammer genoeg kmmen wij, wat wij boven bij Ds Knaps „Gaflukte Aren", schreven hier niet mutatis mutandis herhalen.Ons groote bezwaar is niet, dat in dit dagboek de eenheid ontbreek ...

De Reformatie
HEPP
318 woorden
van 2