GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

14 resultaten
Filteren
van 2
1926-03-12
De Reformatie
„Het spoor bij den eenzamen pijnboom",  door John Fox Jr., uit het Amerikaansch  vertaald door G. van der Tonge—Koster. Uitg. A. G. Schoonderbeek, Laren.

„Het spoor bij den eenzamen pijnboom", door John Fox Jr., uit het Amerikaansch vertaald door G. van der Tonge—Koster. Uitg. A. G. Schoonderbeek, Laren.

„Het spoor bij den eenzamen pijnboom", door John Fox Jr., uit het Amerikaansch vertaald door G. van der Tonge-Koster. Uitg. A. G. Schoonderbeek, Laren.In dit verhaal, dat de kleur heeft van een detectiveroman, worden verteld de avonturen van een jongen Engelschman, die in Amerika met ontgi ...

12 maart 1926
De Reformatie
C.T.
133 woorden
Over dsn Satan.

Over dsn Satan.

V. De namen (3). Behalve de namen „Satan" en „duivel", die, zooals bleek, eigennamen werden in den loop der eeuwen, zijn er nog enkele namen, die als eigennaam te zien zijn. Wij bedoelen: „Belial", en „Beëlzebul", of ook: „Beëlzebub" ...

12 maart 1926
De Reformatie
K. S.
2401 woorden
BEHOEFTE AAH GEZAG.

BEHOEFTE AAH GEZAG.

I. Een student, leerling aan de Amsterdamsdie Stedelijke Universiteit, vertelde mij eenigen tijd geleden, dat een van zijn hoogleeraren op college zoo terloops de opmerking had gemaakt: „de massa, nu ja, de massa heeft behoefte , aan gezag". Blijkbaar was de bedoel ...

12 maart 1926
De Reformatie
T. FERWERDA
1184 woorden
„Uit Zijne Volheid. Elke dag in Gods licht." Samenstelster Mej: A. J. van den Ban. Zeist — J. Ploegsma.

„Uit Zijne Volheid. Elke dag in Gods licht." Samenstelster Mej: A. J. van den Ban. Zeist — J. Ploegsma.

„Uit Zijne Volheid. Elke dag in Gods licht." Samenstelster Mej: A. J. van den Ban. Zeist - J. Ploegsma.Jammer genoeg kmmen wij, wat wij boven bij Ds Knaps „Gaflukte Aren", schreven hier niet mutatis mutandis herhalen.Ons groote bezwaar is niet, dat in dit dagboek de eenheid ontbreek ...

12 maart 1926
De Reformatie
HEPP
318 woorden
Be Synode van Assen.

Be Synode van Assen.

(Vervolg dertiende zitting.)De voorlezing door Dr Dijk van het rapport en de conclusies der exegetisch-dogmatische commissie nam ongeveer twee uur in beslag. Het rapport zelf beslaat 33j4 bladzijden druks, de conclusies bijna 3 bladzijden.Na lezing van elk der onderdeeien vroeg de p ...

12 maart 1926
De Reformatie
1676 woorden
St. Franciscus van Assisi, door A. G. Wolf.

St. Franciscus van Assisi, door A. G. Wolf.

Ds A. G. Wolf, Geref. Pred. te Antwerpen, die reeds in verschillende tijdscJiriften artikelen gaf, I in hmr inhoud en vorm van aesthetisohe waarde, ' heeft niet lang geleden een van zijn lezingen aan de Uitgeversmaatschappij „Holland" ter uitgave afgestaan. IOnderwerp van die lezing (en du ...

12 maart 1926
De Reformatie
C. T.
1504 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Tweetal te: Zwolle (vac.-K. .1. Kapteijn): J. R. Goris te Apeldoorn en Dr J. Thijs te Meppel. Zaandam: Dr C. Bouma te Zwolle en J. van Herksen te Hillegom.Beroepen te: Bierum: F. H. van Loon te Smilde. Haamstede: cand. H. J. Kouwenhoven Jr. te Leiden. Fijnaart: P. v. d. Spek te Spijkenisse ...

12 maart 1926
De Reformatie
680 woorden
Synode-indrukken

Synode-indrukken

VII. Eenparig. Met Donderdag 4 Maart was - een der gewichtigste data voor de Synode aangebroken.De zitting zou openbaar zijn.Talrijk was de opkomst.Men zag onder de „gasten", gelijk de Praeses, Ds Fernhout, de tO ...

12 maart 1926
De Reformatie
HEPP
773 woorden
„Van 's Heeren Ordinantiën”, door Dr W. Geesink. Inleidend Deel. Tweede onveranderde druk. Kampen — J. H. Kok (z. j.)

„Van 's Heeren Ordinantiën”, door Dr W. Geesink. Inleidend Deel. Tweede onveranderde druk. Kampen — J. H. Kok (z. j.)

„Van 's Heeren Ordinantiën”, door Dr W. Geesink. Inleidend Deel. Tweede onveranderde druk. Kampen - J. H. Kok (z. j.)Lang reeds werd naar den tweeden druk van flit Standaardwerk van prof. Geesink uitgezien.Op boekverkoopingen ging het oud ver bovea den corspronkelijken prijs- ...

12 maart 1926
De Reformatie
459 woorden
PERS-SCHOÜW.

PERS-SCHOÜW.

Dr J. C. de Moor. † Nóg een lezer zendt mij een bijdrage uit den litterairen arbeid van wijlen Dr J. G. de Moor. Ook aan deze geef ik, den inzender dankend, gaarne een plaats. Het is een bewerking van den eerste der „Dreams" van Olive Schreiner, zie „Ons Tijdschrif ...

12 maart 1926
De Reformatie
J. C. DE MOOR.
C. A. P. M.
K. S.
2048 woorden
van 2