GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De Groote Catechismus van Zacharias Ursinus.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Groote Catechismus van Zacharias Ursinus.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

(XXIX.)

Van de Sacramenten.

274. Wat zijn Sacramenten?

't Zijn teekenen van het verbond tusschen God en hen, die gelooven in Christus, of zegelen van de rechtvaardigheid des geloofs.

275. Zeg dit duidelijker!

Sacramenten zijn ceremoniën van God ingesteld en toegevoegd aan de belofte der genade, om door deze (ceremoniën) de in het Evangelie beloofde genade, dat is, de gemeenschap met Christus en alle Zijne weldaden, voor oogen te stellen, en om als met zichtbare panden en openbare getuigenissen te bevestigen, dat deze belofte allerzekerst toekomt en geldig zal zijn in eeuwigheid voor allen, die deze ceremoniën met een waar geloof gebruiken, en anderzijds, opdat degenen, die zo gebruiken zich zullen verbinden tot volharding in het ware geloof en de liefde tot God.

276. Biedt God dan aan en bevestigt Mij deselfde weldaden in het Woord en de Sacramenten?

Volstrekt dezelfde. Want de teekenen des verbonds kunnen van geen andere zaken getuigen, dan die in het verbond zelf beloofd worden.

277. Waarom heeft God dan bij het Woord zichtbare teekenen gevoegd, daar Hij ons niets anders daarin aanbiedt en bevestigt dan in het Woord?

Ten eerste, en voornamelijk heeft Hij ons, wegens onze zwakheid, op vele wijzen dezelfde zaken willen beloven en willen betuigen, dat zij ons toekomen; om èn ons geloof te meer te bevestigen, èn, terwijl het groeit^), alle geestelijke gaven allengs voor ons te vermeerderen.

Ten tweede, opdat deze leekenen van de liefde jegens God en den naaste, tot welke (liefde) wij ons door het met God aangegane verbond hebben verplicht, door ons geheele leven ons zullen herinneren aan onzen plicht.

Ten derde, om teekenen van belijdenis^) te zijn, die de Kerk van alle heidenen en secten onderscheiden.

Ten vierde, opdat het aandenken aan de weldaden van Christus zooveel te luisterrijker en duurzamer zal zijn en in het openbaar zal gevierd worden.

278. Maar daar de Sacramenten uitwendige en lichamelijke dingen zijn, hoe kunnen zij ons meerder zekerheid geven van de verkrijging van inwendige en geestelijke zaken?

Dit bewerken zij niet door de verdienste van het werk^), nóch door zekere kracht, die aan de elementen ingestort of verbonden zou zijn; maar omdat God door deze plechtige.gebruiken, even waarachtig als door het Woord des Evangelies, gelijk door zichtbare woorden. Zijn genade aan ons belooft; en gewild heeft, dat zij zijn zichtbare en door Hemzelf openlijk overgeleverde panden voor ieder, die ze in het geloof gebruikt; en omdat de Heilige Geest door hen als door werktuigen'') het geloof in de harten der uitverkorenen bevestigt.


4) ca crescente. 5) ut sint nota« confessionis. 6) operis merito. 7) organis.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 maart 1939

De Reformatie | 8 Pagina's

De Groote Catechismus van Zacharias Ursinus.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 maart 1939

De Reformatie | 8 Pagina's