GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

15 resultaten
Filteren
van 2
1939-03-31
De Reformatie
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Drietal te: ibergen: Cand. J. D. Koers, hulppred. te Enschede, Cand. H. van Twillert, hulppred. te Wieringerwerf en H. C. Voorneveld te Zuilichem. Slootdorp: H. Hazenberg te Ureterp, H. de Moor te Nes (Fr.) en H. Numan te Hijlaard.Tweet ...

31 maart 1939
De Reformatie
688 woorden
EVEN PARKEEREN

EVEN PARKEEREN

Iets over angst en zijn genezing. Wijl hebben weeir edht angstige dagen doorgemaakt. Weer, want een gruwelijk deoennie van angst ligt reeds acliber ons. De verticale loopeni van het afweergesdhut wijzen naar boven, maar de angst heeft zijti horizontale lanaeerbuize ...

31 maart 1939
De Reformatie
N. B.
864 woorden
VROUWENVRAGEN

VROUWENVRAGEN

Over Vrouwenzending. Vandaag noodig ik u allemaal bij' me op bezoek. Ja zeker, al m'n lezeressen. De gemakkelij'ke stoelen staan klaar en bij den lekkersten banketbakker van de stad (het is een gereformeerde!, hoor!) heb ik de koekjes laten halen: heerlijk-gevulde ...

31 maart 1939
De Reformatie
W. Cr.—d. V.
1496 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

Geheel alleen. De lijdensweken, zijn weer aangevangen; Gij hebt den weg betreên, den lijdensweg, die stervenssmart zal brengen.... Gaat Gij geheel alleen? Wij' zien U wel, door smart terneêrgebogen, een spotileed om Uw leen; "We moesten protesteeren, felbewo ...

31 maart 1939
De Reformatie
CO VAN DER STEEN—PIJPERS.
173 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Een belangrijk opstel. (II) Prot. Dr J. Wille begint zijn artikel met de woorden: „De Gereformeerden en het tooneel: liet onderwerp is niet nieuw, maar tocli verre van uitgeput, inzonderheid wat Nederland betreft". Hij noemt dan allerlei literatuur, en karakterisee ...

31 maart 1939
De Reformatie
S. GREIJDANUS.
1393 woorden
GEESTELIJKEADVIEZEN

GEESTELIJKEADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Allerlei. Er liggen nog zooveel brieven op antwooril te wachten, dat ik probeeren wil enkele, achtereenvolgens, heel kort te beantwoorden.Iemand vroeg mij zijn ...

31 maart 1939
De Reformatie
D. v. D.
1555 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Iets over het Joodsche probleem. III. Antisemitisme io Europa. II. De staatkundige en burgerlijke vrijheid verlireigen de Joden in de meeste landen van Europa eerst met de Revolutie in Frankrijk, 1789. ...

31 maart 1939
De Reformatie
JOH. J.
2104 woorden
CORRESPONDENTIE

CORRESPONDENTIE

HERINNERING. 5 APRIL geven wij de kwitanties af voor het abonnementsgeld over den termijn 1 April—30 September 1939 (ad ƒ2, 50 + 15 ets incassokosten). In verband hiermede verzoeken wij onzen abonné's, die, teneinde deze incassokosten te vermijden, er de voorkeur a ...

31 maart 1939
De Reformatie
DE UITGEVERS.
86 woorden
Het pensioen naar Art. 13 onzer Kerkenordening.

Het pensioen naar Art. 13 onzer Kerkenordening.

V. (Slot.) In het vorige artikel pleitten we voor gelijke rechten van den emeritus, of hij nu in actieven dienst was in een grootscheepsch milieu dan wel bij de heidekneuters. Zijn nooddruft is immers tijdens zijn emeritaat niet begrepen in de variatie des levens, ...

31 maart 1939
De Reformatie
R. S.
1615 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Bewogenheid rondom het Kruis. Zoo is dan Jezus gestorven... gelukkig, denken de Overpriesters en Schriftgeleerden, nu zwijigt eindelijk die mond!Maar de dwaze lach versterft om hun Hppen, want al zwijgt dan die gehate en gevreesde mond in den dood... ze moet ...

31 maart 1939
De Reformatie
J. SMELIK.
824 woorden
van 2