GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

„De positie van de Diakenen ten aanzien van den Kerkeraad", door prof. P. Deddens. „De Vrije Kerk", Rotterdam.

Bekijk het origineel

„De positie van de Diakenen ten aanzien van den Kerkeraad", door prof. P. Deddens. „De Vrije Kerk", Rotterdam.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

BONKBESPREKING

In deze nauwkeiuige studie, oorspronkelijk als referaat voorgedragen op de centrale diaconale Conferen|; ie te Groningen 1947, komt prof. Deddens tot de conclusie, dat de diakenen, volgens de openbaring over hun ambt in de Heilige Schrift, niet het leeren regeerambt in 's Heeren kerk verkregen, en dus niet tot den eigenlijken kerkeraad behooren, en dat daarom art. 30 Nederl. Geloofsbel., alsmede eenige artikelen der K.O. eenigszins gewijzigd behooren te worden. Wel moet daar tusschen dienaren des Woords en ouderlingen eenerzijds, en diakenen aan den anderen kant, goede en nauwe samenwerking zijn, waarbij de kerkeraad in alle gewichtige gevallen diakenen, raadpleegt, en ten volle het woord, door diakenen gesproken, laat wegen. Omgekeerd: waarbij predikanten en ouderlingen, zooveel hun tijd dit toelaalj, zich inwerken in de vraagstukken, waarmee diakenen worstelen, en ook, voor zooveel hun tijd dit toelaat, met adviseerende stem de vergadering der diakenen bezoeken", blz. 20.

'Deze studie, waarin, na een inleiding, de gegevens der Heilige Schrift worden nagegaan, dan uiteengezet, wat onze kerkelijke bëlijdenisgeschrif len, kerkenordening, liturgische formulieren in dezen zeegen, en ten slotte de vraag beantwoord wordt, of de huidige positie, van diakenen wijziging behoeft, en die nog met een reeks Aanteekeningen verrijkt is, , en den Schrijver tot eere strekt vanwege hare acribie, vinde rustige, en dege overweging en bespreking. Zelf wil ik over hare hoofdstrekking nog liever eens kalm nadenken. Jammer, dat prof. Deddens de dissertatie van dr A. J. Bronkhorst: „Schrift en Kerkorde" niet meer heeft kunnen gebruiken (of nog niet gekend heeft), die van Hand. 6 een andere, eigen verklaring geeft, %ilz. 63 v.v.

„In Hand. 6 vindt niet de afsplitsing van een gedeelte van de apostolische functie, maar de afsplitsing van een gedeelte van de gemeente, en wel van het Grieksehsprekende deel (plaats) deze^ leiders zijn noch speciaal oudsten, noch speciaal diakenen, maar oefenen de volle apostolische taak — zij het ook met afgeleid gezag — uit in hun eigen kring", blz. 67. We zouden over deze voorstelling gaarne het oordeel" van prof. Deddens vernomen hebben. We kunnen ook vragen, of de ouderlingen in Hand. 11

VS 30 niet optreden of functionneeren als diakenen b\j de ontvangst der gaven uit Antiochië voor de armen te Jeruzalem, Hand. 11 : 21—30. Ook zou ik gaarne de wijze van „samenwerking" nader aangegeven en uitgewerkt hebben gezien. Moeten daartoe de diakenen steeds ter kerkeraadsvergadering wezen om eventueel advies te geven, en aan den anderen kant predikMiten en ouderlingen altoos ter vergadering der diakenen voor mogelijk advies? Ook alzoo blijven hier dus vragen. Maar we zijn prof. Deddens dankbaar voor zijne belangrijke studie, die we zeer ter kennisneming aanbevelen,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 6 december 1947

De Reformatie | 8 Pagina's

„De positie van de Diakenen ten aanzien van den Kerkeraad

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 6 december 1947

De Reformatie | 8 Pagina's