GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Gemengd nieuws.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemengd nieuws.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Bowie. Sedert Dowie zich heeft laten proclaraeeren als «eerste apostel van Christus", is het natuurlijk noodig geworden, dat er nog elf apostelen worden gemaakt.

Rechter V. V. Barnes, consul generaal voor Zion City en Daniël Sloan, «manager" van Zion, zijn nu door den profeet benoemd tot «onderwijzers".

Deze twee mannen zijn thans belast met het bestuur over Zion City en worden daarbij nagegaan door den eersten apostel in hoogst eigen persoon.

Voldoet hun werk goed, dan worden ze «gemaakt" tot apostel en behoeven er dus maar negen meer te zijn.

Be ark van Noach. Was de arke Noach's, zooals de Bijbel ons 'haar beschrijft, een goed zeewaardig vaartuig ? Een Amerikaansche scheepvaartcourant geeft op deze vraag het volgende antwoord:

»Vele scheepsbouwmeesters hebben over de maat der ark geschreven en allen zijn van meening geworden, dat het een uitstekend zeeschip en evenzoo een praktisch en vertrouwbaar drager van lasten geweest is, In de laatste tien jaren heeft men zich bij de algemeene afmetingen, bij den bouw van Amerikaansche zee-en binnen-vrachtbooten, zeer nauw aangesloten bij de ark, Zooals de Heilige Schrift aangeeft was de ark 300 ellen lang, 50 ellen breed en 30 ellen diep, daarbij bedroeg haar inhoud n.413 ton. Zij had ruimte genoeg voor paren der verschillende diersoorten, kon buitendien 1000 personen dragen, en had dan nog overvloedige ruimte voor het bergen van levensmiddelen. In de 17de eeuw bouwde de Nederlander Peter Jansen een vaartuig nauwkeurig volgens de afmetingen der ark, en dat vaartuig bracht, zooals berichten uit dien tijd aangeven, zijn eigenaar veel geld op.

Noach, «de vader der scheepsbouwkunst", wordt door de tegenwoordige scheepsbouwmeesters hoog in eere gehouden; want zij weten, hoe ver «de Pheniciërs. Grieken en Romeinen en alle andere scheepsmakers tot op den nieuwen tijd achterblijven bij het uitstekende scheepstype der arke, dit gemakkelijke, veilige en rentegevende vaartuig.”

Geeft deze uiting van het Amerikaansche blad niet velerlei te denken ? Hoe diep en groot is toch de wijsheid der Heilige Schrift ook daar waar er sprake is van aardsche, bloot natuurlijke dingen!

Mormonisme. Op 6 Oct. werd de halfjaarlijksche conferentie van de zich noemende Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, geopend. President Smith maakte melding in zijne openingsrede van den b oei der Mormonen Kerk. Twintig georganiseerde zendelingen worden onderhouden door geheel de wereld heen, met meer dan 1.500 arbeiders in het zendingsveld, hetwelk bijna ieder land in de wereld insluit.

Men moest overal van overheidswege de propaganda der Mormonen, als leidend tot onzedelijkheid, verbieden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 november 1904

De Heraut | 4 Pagina's

Gemengd nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 november 1904

De Heraut | 4 Pagina's