GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Duitschland. Een roepstem van een gemeentelid.

Vriend en vijand moet erkennen dat in Duitschland, als gevolg van den oorlog, een wederontwaking van het godsdienstige en kerkelijke leven is te constateeren. Het verschijnen van een menigte »Kriegspredigten« getuigt mede daarvan. Maar dat daarbij ook kaf onder het koren aanwezig is, komt eveneens aan den dag. Een » Gemeentelid« klaagde iri » Licht undLebens, dat veeltijds het inleiden in de geheele Schrift ontbreekt. »Wat komt men te hooren in de bidstonden en Kriegsandachten ? Soms meent men, dat deze samenkomsten aantrekkelijk gemaakt moeten worden door het zingen van aria's door eene oratorium-zangvereeniging. En welke teksten gebruikt men.? Een geliefkoosde tekst in deze dagen is Openb. 2 : 10: Wees getrouw tot in den dood en Ik zal u de kroon des levens geven.« Er wordt dan lang en breed over de Duitsche trouw, die reeds Tacitus geroemd heeft, gepredikt, en daaruit wordt dan het besluit getrokken: ulke trouw moet de kroon des levens te beurt vallen. Men gaat niet na, in welk verband deze tekst voorkomt. Wat komt er dan te recht van de overweldigende sprake die dat deel van de Openbaring tot ons doet uitgaan.? In de eerste oorlogsdagen werd er over Hebr. 12 : 1 en 2 gepredikt. Wie vormden de wolk van getuigen, die onze uittrekkende legerscharen moeten begeleiden? De vaderen van 1813 tot 1815, de heldengeesten van 1870! Men moest tot de overtuiging komen, dat de man die aldus op den kansel predikte, geen kennis had van Hebr. 11, wanneer hij zoo over Hebr. 12 kon spreken. Men kan uit deze ervaring slechts snieeken: eere, zend uw licht en waarheid neder! Geef ons predikanten en apostelen die Uw vol, onverminkt Evangelie prediken, die bekwaam en ootmoedig genoeg zijn, om ons volk in te leiden in den Bijbel.

De schrijver wil geen kwaad zeggen van de vele «Blaadjes* en »Traktaatjes«, die onder de soldaten en het volk verspreid worden; zij hebben zeker veel zegen gebracht. $Maar ieder »Blaadje« moest eigenlijk als middel dienen om de zielen tot den Bijbel te leiden. Daarin vindt men geen droppels maar stroomen, niet een enkel afgeplukt blaadje, maar den geheelen boom, die schaduw en toevlucht biedt. Ons volk wordt in deze dagen veel vermaand om te keeren en zich tot den Heere te wenden, en wie zou zich daarover niet verheugen? Ach, dat God een profeet verwekte, die de gewetens der herders van de kudde wakker schudde, zobdat zij zelven eerst bogen voor de majesteit der Heihge Schrift en zich dan lieten aangorden met het woord der kracht, waarvan Paulus 1 Kor. 2 zoo heerlijk getuigt. Heere, mocht Gij opstaan en u over Sion ontfermen".

Zoo spreekt het »gemeentelid«, en wij zijn overtuigd, dat zijn woord naar het hart van menig Duitscher is, die het goede voor Volk en Kerk zoekt. Er wordt in Christelijke kringen van gedachten gewisseld over den komenden nieuwen opbouw van het Godsdienstige leven. Het wordt gevoeld: in dagen als die het land tegenwoordig doorleeft, heeft het ongeloof niets te zeggen, alleen de roepstem »tot de Wet en de Getuigenis* heeft recht van bestaan.

Engeland. Engeland Zoekt hulp het Christelijke bij afgoden der Indiërs?

Eene mededeeling in het blad: Licht und Leben (no. 7), luidt aldus: „Onverklaarbaar blijft het feit, dat de Engelsche regeering in Indië seen dag des gebeds in Indië« heeft uitgeschreven en daardoor de Heidensche Hindoe's uitnoodigde, van hunne goden de zegepraal der Engelsche" wapens af te bidden! Welk een schade hierdoor aan het werk der Zending gedaan wordt, schijnt Engeland niet te bemerken. Nadat den Heidenen verkondigd is: „Uwe goden zijn afgoden die niet helpen kunnen", worden zij ambtelijk en officieel als helpers van Engeland erkend! Of de Christelijke kringen van Engeland ook hier het zwijgen zullen toedoen ?

Tot hiertoe hebben wij niet gelezen, dat in een Engelsch blad tegen dit doen geprotesteerd is, evenmin als het' optreden tegen de Duitsche zendelingen in Afrika werd afgekeurd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 april 1915

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 april 1915

De Heraut | 4 Pagina's